Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  841
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  1,470 Xu

  Tuyển dụng lao động tại Công ty cổ phần dược phẩm trung ưong I- Pharbaco

  LỜI MỞ ĐẦU
  Tính cấp thiết của đề tài
  Ngày nay cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật là sự phân công lao động xã hội ngày càng sâu sắc trên phạm vi toàn thế giới, quá trình toàn cầu hóa đem đến cho các doanh nghiệp Việt Nam rất nhiều cơ hội nhưng cũng đồng nghĩa với không ít thách thức. Nền kinh tế thị trường đầy biến động, cạnh tranh ngày càng gay gắt khốc liệt nếu không biết làm mới mỡnh thỡ không thể tồn tại. để có thể đứng vững và phát triển trong hoàn cảnh đú cỏc doanh nghiệp cần phải biết phát huy mọi nguồn lực của mình. cùng với vốn, cơ sở vật chất, khoa học kỹ thuật…thỡ nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất, quý giá nhất của mọi doanh nghiệp bởi vì con người làm chủ vốn vật chất và vốn tài chính. các yếu tố vật chất như máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, tài chính sẽ trở nên vô dụng nếu không có bàn tay và trí tuệ của con người tác động vào. Do vậy thành công của doanh nghiệp không thể tách rời yếu tố con người. Con người sẽ điều khiển, vận hành những dây chuyền, máy móc, thiết bị hiện đại có hiệu quả để tạo ra sản phẩm. Các hoạt động trong doanh nghiệp đều có sự tham gia trực tiếp hay gián tiếp của con người nếu doanh nghiệp tạo lập, sử dụng tốt nguồn nhân lực thì đó là một lợi thế rất lớn so với các doanh nghiệp khỏc trờn thị trường. Mà để có một đội ngũ nhân lực làm việc hiệu quả chất lượng với năng suất cao thì điều đó phụ thuộc trước tiên ở yếu tố đầu vào đó là khâu tuyển dụng nhân lực ở trong mỗi doanh nghiệp.

  Trong thời gian vừa qua công ty Pharbaco đã xây dựng thêm cơ sở 2 tại Sóc Sơn Hà Nội với quy mô lớn, hiện đại nhằm mở rộng sản xuất đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.Việc cấp bách hiện nay của công ty là cần tuyển dụng một lượng lao động mới để làm việc tại nhà máy mới Sóc Sơn. Hiện công ty đang áp dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại trong công tác sản xuất song việc tuyển dụng nhân lực mới chủ yếu là từ nguồn thông báo nội bộ hay dựa trên sự giới thiệu của các thành viên trong công ty, số lượng các ứng cử viên tham gia tuyển dụng không nhiều chính vì vậy việc đánh giá và lựa chọn để tuyển dụng còn bị hạn chế chưa đạt được kết quả như mong muốn .

  Xuất phát từ những kiến thức đã được học ở nhà trường về công tác tuyển dụng nhân sự và tầm quan trọng của nó, trong thời gian tìm hiểu thực tế và được sự hướng dẫn tận tình của thầy Mai Xuân Được cùng với cán bộ trong công ty em đã chọn đề tài : “Tuyển dụng lao động tại Công ty cổ phần dược phẩm trung ưong I- Pharbaco” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.

  Nghiên cứu vấn đề này em mong muốn tìm ra những giải pháp mới giúp công ty nhằm nâng cao được hiểu quả trong công tác tuyển dụng và thông qua đó đây cũng là một cơ hội cho em có thể tìm được việc làm trong thời gian tới.
  Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài

  Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu toàn bộ các hoạt động liên quan đến công tác tuyển dụng lao động tại công ty cổ phần dược phẩm trung ương I- Pharbaco.
  Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu về công tác tuyển dụng lao động tại công ty cổ phần dược phẩm trung ương I- Pharbaco trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2009.

  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  Đưa ra định nghĩa về việc nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng cũng như là đưa ra được hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả của công tác tuyển dụng trong công ty.
  Ứng dụng những lý thuyết vào nghiên cứu thực trạng công tác tuyển dụng lao động của công ty cổ phần dược phẩm trung ương I- Pharbaco.

  Từ thực trạng của công ty đưa ra những giải pháp nhằm cải thiện công tác tuyển dụng lao động của công ty.
  Cấu trúc của đề tài

  Đề tài được kết cấu gồm 3 chương:
  Chương 1: Tổng quan về công ty cổ phần dược phẩm trung ương I- Pharbaco.
  Chương 2: Thực trạng tuyển dụng lao động tại Công ty cổ phần dược phẩm trung ưong I- Pharbaco.
  Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện tuyển dụng lao động tại Công ty cổ phần dược phẩm trung ưong I- Pharbaco.

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I- PHARBACO 3
  1.1. Thông tin chung về công ty cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco 3
  1.2. Lịch sử ra đời và phát triển 4
  1.3. Một số đặc điểm của công ty 5
  1.3.1 Tư cách pháp nhân 5
  1.3.2. Cơ cấu tổ chức 6
  1.3.3. Nhiệm vụ, chức năng 8
  1.3.4. Sản phẩm 9
  1.3.5. Thị trường 10
  1.3.6. Nguồn lực tài chính 11
  1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 11
  1.4.1. Kết quả 11
  1.4.1.1. Doanh thu thuần, chi phí và lợi nhuận sau thuế 11
  1.4.1.2. Thu nhập bình quân đầu người 14
  1.4.2. Hiệu quả 14
  1.4.2.1. Các chỉ tiêu về tỉ suất lợi nhuận 14
  1.4.2.2. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán 15
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I- PHARBACO 16
  2.1.Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng lao động của công ty 16
  2.1.1. Các nhân tố bên trong tổ chức 16
  2.1.2. Các nhân tố bên ngoài tổ chức 18
  2.2. Công tác tuyển dụng lao động của công ty 19
  2.2.1. Nguồn tuyển dụng 19
  2.2.1.1. Nguồn tuyển dụng bên trong 19
  2.2.1.2. Nguồn tuyển dụng bên ngoài 20
  2.2.2. Quy trình tuyển dụng 22
  2.2.2.1. Xác lập nhu cầu tuyển dụng 22
  2.2.2.2. Lập kế hoạch tuyển dụng 23
  2.2.2.3. Thông báo tuyển dụng 23
  2.2.2.4. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ 25
  2.2.2.5. Tổ chức phỏng vấn, thi tuyển 25
  2.2.2.6. Thử việc 26
  2.2.2.7. Ký hợp đồng lao động 29
  2.2.3. Kết quả tuyển dụng lao động 36
  2.3. Đánh giá chung về tuyển dụng lao động tại Công ty cổ phần dược phẩm trung ưong I - Pharbaco 37
  2.3.1. Hiệu quả tuyển dụng lao động tại công ty 37
  2.3.1.1. Tỷ lệ sàng lọc trong tuyển dụng 37
  2.3.1.2. Chi phí tuyển dụng 37
  2.3.1.3. Tuyển dụng theo đúng nhu cầu thực tiễn 38
  2.3.2. Những tồn tại trong tuyển dụng lao động và nguyên nhân 39
  2.3.2.1. Những tồn tại trong tuyển dụng lao động 39
  2.3.2.2. Nguyên nhân của những tồn tại 40
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I- PHARBACO 42
  3.1. Kế hoạch tuyển dụng lao động của công ty và các yêu cầu đặt ra 42
  3.1.1. Kế hoạch tuyển dụng lao động của công ty 42
  3.1.2. Các yêu cầu đặt ra đối với tuyển dụng lao động ở công ty 43
  3.2. Một số giải pháp hoàn thiện tuyển dụng lao động tại Công ty cổ phần dược phẩm trung ưong I- Pharbaco 45
  3.2.1. Đa dạng hoá nguồn tuyển dụng 45
  3.2.1.1. Nguồn tuyển dụng từ bên trong tổ chức 45
  3.2.1.2. Nguồn tuyển dụng từ bên ngoài tổ chức 47
  3.2.2. Đổi mới quy trình tuyển dụng 50
  3.2.2.1. Xác lập nhu cầu tuyển dụng 50
  3.2.2.2. Lập kế hoạch tuyển dụng 52
  3.2.2.3. Thông báo tuyển dụng 53
  3.2.2.4. Nhận hồ sơ 54
  3.2.2.5. Tổ chức sơ tuyển 54
  3.2.2.6. Thử việc 57
  3.2.2.7. Ký hợp đồng lao động 57
  KẾT LUẬN 58
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 59
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. 12-21-2012, 12:22 AM

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-20-2012, 07:22 PM
Find us on Google+