Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  841
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  1,470 Xu

  Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài ở công ty TNHH Poongchin Vina

  CHƯƠNG 1
  TỔNG QUAN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TỪ NGUỒN BÊN NGOÀI Ở DOANH NGHIỆP

  1.1. Tính cấp thiết của đề tài
  Ngày nay cạnh tranh trong nền kinh tế diễn ra ngày càng gay gắt khốc liệt thì các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì các doanh nghiệp phải thường xuyên đổi mới để thích nghi được với sự biến động của thị trường. Để làm được điều đó các doanh nghiệp cần phải biết tận dụng và phát huy tất cả nguồn lực từ bên ngoài và bên trong. Cùng với vốn, cơ sở vật chất, khoa học kỹ thuật thì con người là nguồn lực quan trọng nhất của mỗi doanh nghiệp.Nhưng để có được một đội ngũ nhân viên đủ về số lượng, có chất lượng tốt đáp ứng được yêu cầu công việc luôn luôn thay đổi phù hợp với sự biến động của môi trường thì doanh nghiệp cần phải làm tốt công tác đầu tiên trong quản trị nhân sự là tuyển dụng nhân sự.

  Tuyển dụng nhân sự có vai trò quan trọng tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, đến người lao động và đến cả nền kinh tế - xã hội. Tuyển dụng nhân sự giúp doanh nghiệp bổ sung nguồn lực theo yêu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu của mình. Tuyển dụng nhân sự còn tạo công ăn việc làm cho người lao động giúp xã hội giảm thất nghiệp, giảm các tệ nạn xã hội. Khi nói đến tuyển dụng nhân sự người ta thường nói đến hai loại tuyển dụng là: tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên trong và tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài. Tuy nhiên các doanh nghiệp thường chú ý nhiều hơn đến hình thức tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài nhiều hơn vì nó mang lại cho doanh nghiệp nguồn nhân lực phong phú và phù hợp hơn với nhu cầu tuyển dụng nhân viên của doanh nghiệp.

  Tóm lại, tuyển dụng nhân sự hiện nay là vấn đề đặt ra chung với tất cả các doanh nghiệp cũng như toàn xã hội.Nhưng trong bối cảnh khủng hoảng nền kinh tế như hiện nay,các doanh nghiệp cần phải cố gắng tìm và tuyển được đội ngũ nhân viên đủ về số lượng và có chất lượng phù hợp với nhu cầu của mình. Tại công ty TNHH Poongchin Vina vấn đề tuyển dụng nhân sự cũng là một trong những vấn đề cấp thiết đặt ra hiện nay do công ty đang tiến hành mở rộng quy mô sản xuất nên phải tiến hành tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp nhưng công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài của công ty còn gặp nhiều khó khăn và có nhiều hạn chế với chi phí cho tuyển dụng nhân sự còn hạn hẹp, quy trình tuyển dụng chưa chuyên nghiệp, nguồn tuyển dụng còn hạn chế….

  Xuất phát từ những nhận thức cơ bản của bản thân về công tác tuyển dụng nhân sự và tầm quan trọng của nó cùng với những hạn chế và khó khăn trong công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Poongchin Vina em nhận thấy cần phải nghiên cứu vấn đề tuyển dụng nhân sự tại công ty để có thể làm rõ những vấn đề về tuyển dụng tại công ty đồng thời đưa ra các giải pháp, các kiến nghị để hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài ở công ty.

  1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài
  Đề tài tập trung nghiên cứu và giải quyết một số vấn đề liên quan đến TDNS từ nguồn bên ngoài ở công ty TNHH Poongchin Vina.
  Trên cơ sở tính cấp thiết của đề tài em xin đưa ra đề tài nghiên cứu với tên cụ thể như sau: “Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài ở công ty TNHH Poongchin Vina”

  1.3. Các mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  - Hệ thống hóa các lý thuyết có bản về nhân sự,như: Hệ thống các khái niệm về tuyển dụng nhân sự thường được sử dụng, khái niệm tuyển dụng nhân sụ từ nguồn bên ngoài, các quy trình tuyển dụng, những ưu điểm và hạn chế của những phương thức tuyển dụng hiện nay, các nhân tố ảnh hưởng tới TDNS từ nguồn bên ngoài….
  - Dựa vào những lý thuyết ở trên cùng thời gian tìm hiểu thực tế tại công ty TNHH PoongchinVina đề tài sẽ làm rõ thực trạng tình hình TDNS từ nguồn bên ngoài ở công ty TNHH Poongchin Vina đề tài sẽ làm rõ thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài của công ty.
  - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài ở công ty.

  1.4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
  - Về mặt không gian: Đề tài được tiến hành nghiên cứu tại công ty TNHH Poongchin Vina, tại xã Kiêu Kị - Gia Lâm - Hà Nội.
  - Về mặt thời gian: Đề tài nghiên cứu dữ liệu tại công ty TNHH Poongchin Vina trong 3 năm gần đây ( 2007, 2008, 2009 ) để nghiên cứu so sánh, đối chiếu và làm rõ tình hình TDNS từ nguồn bên ngoài ở công ty TNHH Poongchin Vina.
  - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu vấn đề tuyển dụng nhân sụ từ nguồn bên ngoài của công ty.

  1.5. Kết cấu luận văn
  Ngoài phần mở đầu, lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục sơ đồ hình vẽ, danh mục từ viết tắt, tài liệu tham khảo, phụ lục thì luận văn gồm có 4 chương như sau:
  • Chương 1: Tổng quan nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài ở công ty
  • Chương 2: Tóm lược một số vấn đề lý luận cơ bản về tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài
  • Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích tình hình tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài ở công ty TNHH Poongchin Vina
  • Chương 4: Các kết luận và một cố giải pháp cùng đề xuất nhằm năng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài ở công ty TNHH Poongchin Vina.

  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1
  TỔNG QUAN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TỪ NGUỒN BÊN NGOÀI Ở DOANH NGHIỆP 1
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 2
  1.3. Các mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2
  1.4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 2
  1.5. Kết cấu luận văn 3
  CHƯƠNG 2
  TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TUYỂN DỤNG NHẤN SỰ TỪ NGUỒN BÊN NGOÀI 4
  2.1. Một số khái niêm và định nghĩa cơ bản 4
  2.1.1. Khái niệm quản trị nhân sự 4
  2.1.2. Khái niệm tuyển dụng nhân sự 5
  2.1.3. Khái niệm tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài 6
  2.2. Một số lý thuyết về tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài 6
  2.2.1. Theo tác giả Vũ Thùy Dương và Hoàng Văn Hải - giáo trình quản trị nhân lực - NXB Thống kê, Hà Nội, 2006 7
  2.2.2. Theo tác giả Nguyễn Vân Điềm và Nguyễn Ngọc Quân – giáo trình quản trị nhân lực - NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, 2007 7
  2.2.3. Theo tác giả Hà Văn Hội –Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp - NXB Bưu Điện, Hà Nội, 2007 8
  2.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài trước đó 9
  2.3.1.Các công trình nghiên cứu về vấn đề tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài 9
  2.3.2. Các công trình nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài ở công ty TNHH Poongchin Vina 10
  2.4. Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu 10
  2.4.1. Quy trình tuyển dụng nhân sự từ bên ngoài 10
  2.4.2. Các bước tuyển dụng nhân sự 11
  2.4.3.Các nguồn tuyển dụng nhân sự từ bên ngoài 14
  2.4.3.1.Người lao động đã được đào tạo 14
  2.4.3.2.Người chưa được đào tạo 14
  2.4.3.3.Người hiện chưa có việc làm 14
  2.4.3.4.Hệ thống các sơ sở đào tạo 15
  2.4.3.5.Các cơ quan tuyển dụng 15
  2.4.3.6.Sự giới thiệu của nhân viên 15
  2.4.3.7.Các ứng viên tự nộp đơn xin việc 15
  2.4.3.8.Hội chợ việc làm 16
  2.4.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài 17
  2.4.4.1.Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp 17
  2.4.4.2.Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 18
  CHƯƠNG 3
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TỪ NGUỒN BÊN NGOÀI Ở CÔNG TY TNHH POONGCHIN VINA 20
  3.1. Phương pháp nghiên cứu 20
  3.1.1.Phương pháp thu thập dữ liệu 20
  3.1.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 20
  3.1.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 21
  3.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu. 21
  3.2 Đánh giá tổng quan tình hình và nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài ở công ty TNHH Poongchin Vina 22
  3.2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Poongchin Vina 22
  3.2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 22
  3.2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 23
  3.2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 24
  3.2.1.4. Ngành nghề kinh doanh của công ty 26
  3.2.2. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Poongchin vina trong thời gian qua (2007-2009) 27
  3.2.3. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài tại công ty TNHH POONGCHIN VINA 31
  3.2.3.1. Môi trường bên trong công ty 31
  3.2.3.2. Môi trường bên ngoài công ty 31
  3.2.3.3. Các yếu tố khác ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân sự từ ngưồn bên ngoài ở công ty 32
  3.3. Kết quả điều tra sơ cấp về công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài của công ty 33
  3.3.1. Kết quả tổng hợp phiếu điều tra 33
  3.3.2. Kết quả tổng hợp phỏng vấn 36
  3.4. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp 37
  3.4.1. Tình hình cơ cấu nhân sự của công ty trong 3 năm qua (2007-2009) 37
  3.4.2.Quy trình tuyển dụng nhân sự của công ty 41
  3.4.3.Tình hình tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài tại công ty 42
  CHƯƠNG 4
  CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TỪ NGUỒN BÊN NGOÀI Ở CÔNG TY TNHH POONGCHIN VINA 45
  4.1. Các kết luận và phát hiện về tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài tại công ty 45
  4.1.1. Các kết luận và phát hiện chính 45
  4.1.1.1Những ưu điểm của công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài của công ty 45
  4.1.1.2 Những nhược điểm và nguyên nhân của nó trong công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài tại công ty 45
  4.1.2. Các kết luận và phát hiện khác 46
  4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm nâng cao công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài 46
  4.2.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển của công ty trong thời gian tới 46
  4.2.1.1. Phương hướng kinh doanh của công ty 46
  4.2.1.2. Mục tiêu phát triển của công ty 47
  4.2.2. Định hướng công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài của công ty trong thời gian tới 48
  4.3. Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài ở công ty TNHH Poongchin vina 49
  4.3.1. Nhóm giải pháp tổng thể 49
  4.3.2. Nhóm giải pháp cụ thể 50
  4.4. Các kiến nghị và đề xuất đối với nhà nước 56
  KẾT LUẬN 58
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 59
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-26-2012, 02:04 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-24-2012, 08:02 PM
Find us on Google+