Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Bài viết
  19
  Tài liệu đã gửi
  33
  Tài liệu được mua
  86
  Tài liệu đã mua
  9
  Mã số thành viên
  40,110
  Tài khoản hiện có
  8,203 Xu

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực trong Xí nghiệp may Lục Nam

  MỤC LỤC
  MỤC LỤC i
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv
  DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ. v
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP. 3
  1.1. Một số khái niệm cơ bản 3
  1.2. Vai trò của công tác tuyển dụng nhân lực. 4
  1.2.1. Đối với doanh nghiệp: 4
  1.2.2. Đối với người lao động: 4
  1.2.3. Đối với xã hội: 5
  1.3. Yêu cầu đối với công tác tuyển dụng. 5
  1.4. Nguồn tuyển dụng 6
  1.4.1. Nguồn bên trong tổ chức 6
  1.4.2. Nguồn bên ngoài tổ chức. 7
  1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng 8
  1.5.1. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong. 8
  1.5.2. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài 9
  1.6. Cơ sở của tuyển dụng: 11
  1.7. Nội dung công tác tuyển dụng. 11
  1.7.1. Giai đoạn tuyển mộ nhân lực. 12
  1.7.2. Giai đoạn tuyển chọn nhân lực. 13
  1.7.3. Giai đoạn định hướng nhân viên. 16
  1.8. Các chỉ tiêu đánh giá công tác tuyển dụng. 17
  1.8.1. Các chỉ tiêu đánh giá về số lượng: 17
  1.8.2. Các chỉ tiêu về chất lượng. 17
  1.8.3. Các chỉ tiêu về chi phí. 18
  1.8.4. Các chỉ tiêu về tiến độ 18
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP MAY LỤC NAM. 19
  2.1. Tổng quan về Xí nghiệp may Lục Nam. 19
  2.1.1. Thông tin chung về đơn vị. 19
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Xí nghiệp. 20
  2.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp . 21
  2.1.4. Cơ cấu lao động của Xí nghiệp. 22
  2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân lực tại Xí nghiệp. 24
  2.2.1. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong xí nghiệp. 24
  2.2.2. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài Xí nghiệp. 26
  2.3. Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Xí nghiệp may Lục Nam. 27
  2.3.1. Quan điểm về tuyển dụng của Xí nghiệp may Lục Nam. 27
  2.3.2. Nguồn tuyển dụng của Xí nghiệp may Lục Nam. 28
  2.3.2.1. Nguồn bên trong tổ chức 28
  2.3.2.2. Nguồn bên ngoài tổ chức: 28
  2.3.3. Công tác tuyển mộ nhân lực. 29
  2.3.4. Công tác tuyển chọn nhân lực. 33
  2.3.4.1. Quy trình tuyển chọn đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban chức năng và văn phòng trong xưởng may: 33
  2.3.4.2. Quy trình tuyển chọn đối với lao động trực tiếp đã qua đào tạo và lao động quản lý trong tổ: 36
  2.3.4.3. Quy trình tuyển chọn đối với lao động trực tiếp chưa qua đào tạo và học sinh học nghề may công nghiệp. 38
  2.3.5. Công tác định hướng nhân viên mới. 40
  2.3.6. Kết quả tuyển dụng tại Xí nghiệp may Lục Nam. 41
  2.3.6.1. Kết quả chung: 41
  2.3.6.2. Kết quả tuyển dụng từ nguồn nội bộ: 44
  2.3.6.3. Kết quả tuyển dụng từ nguồn bên ngoài: 47
  2.3.7. Chi phí cho tuyển dụng trong Xí nghiệp may Lục Nam. 48
  2.4. Đánh giá nhận xét về công tác tuyển dụng nhân lực tại Xí nghiệp. 50
  2.4.1. Những kết quả đạt được. 50
  2.4.2. Những mặt còn hạn chế. 50
  2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế trên 52
  CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP MAY LỤC NAM. 54
  3.1. Định hướng phát triển và công tác quản trị nhân lực, kế hoạch tuyển dụng nhân lực của xí nghiệp. 54
  3.1.1. Định hướng phát triển của Xí nghiệp trong những năm tới. 54
  3.1.2. Định hướng công tác quản trị nhân lực trong Xí nghiệp. 54
  3.1.3. Kế hoạch tuyển dụng nhân lực của Xí nghiệp. 54
  3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Xí nghiệp may Lục Nam. 55
  3.2.1. Nhóm giải pháp trước khi tuyển dụng ở Xí nghiệp: 55
  3.2.1.1. Hoàn thiện công tác phân tích công việc: 55
  3.2.1.2. Nâng cao năng lực đội ngũ chuyên trách làm công tác tuyển dụng: 56
  3.2.1.3. Xây dựng quy chế tuyển dụng: 56
  3.2.1.4. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch nhân lực. 57
  3.2.2. Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác tuyển mộ: 57
  3.2.2.1. Cải tiến nội dung thông báo tuyển dụng: 57
  3.2.2.2. Mở rộng phạm vi tuyển dụng 59
  3.2.2.3. Mở rộng quảng bá hình ảnh xí nghiệp. 59
  3.2.3. Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác tuyển chọn 60
  3.2.3.1. Lập tiêu chuẩn sàng lọc và tuyển chọn. 60
  3.2.3.2. Đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận hồ sơ. 60
  3.2.3.3. Hoàn thiện quy trình tuyển chọn. 61
  3.2.4. Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác định hướng nhân viên mới. 63
  3.2.5. Nhóm giải pháp sau khi tuyển dụng. 64
  3.2.5.1. Hoàn thiện các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác tuyển dụng. 64
  3.2.5.2. Thực hiện các biện pháp giữ chân người lao động. 65
  3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao công tác tuyển dụng nhân lực tại Xí nghiệp may Lục Nam. 67
  3.3.1. Một số khuyến nghị đối với cơ quan nhà nước. 67
  3.3.2. Một số kiến nghị đốivới Xí nghiệp: 68
  LỜI KẾT 69
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70
  PHỤ LỤC 71
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 11-12-2013, 07:46 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 12-19-2012, 05:37 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-27-2012, 12:44 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-24-2012, 03:44 PM
Find us on Google+