Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  972
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  413 Xu

  Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Mộ Và Tuyển Chọn Đại Lý Bảo Hiểm Tại Công Ty Bảo Minh Đông Đô

  Tiêu đề : Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Mộ Và Tuyển Chọn Đại Lý Bảo Hiểm Tại Công Ty Bảo Minh Đông Đô.
  Tóm tắt nội dung :

  Lời Mở Đầu
  Sự Cần Thiết Của Đề Tài
  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, đối với doanh nghiệp việc làm sao đưa được sản phẩm tới người tiêu dùng một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất, nhằm đạt được daonh thu, lợi nhuận tối đa là mục tiêu hàng đầu. Để đạt được mục tiêu đó doanh nghiệp phải có đội ngũ bán hàng hiệu quả và có tính chuyên nghiệp cao. Để có thể tạo ra lợi nhuận, doanh thu nhằm duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Chính vì thế có thể nói đội ngũ bán hàng góp phần quyết định tới sự thành bại của doanh nghiệp.
  Do tính chất quan trọng của đội ngũ bán hàng, nên doanh nghiệp cần phải có chính sách tuyển mộ và tuyển chọn đội ngũ đó một cách hợp lý, hiệu quả. Nhưng ở thời điểm hiện tại trong công ty Bảo Minh Đông Đô công tác tuyển mộ và tuyển chọn đại lý bảo hiểm có biểu hiện một số vấn đề nhỏ cần giải quyết:
  Do đặc điểm của nghành bảo hiểm nên hàng năm công ty thường tổ chức bốn lần tuyển dụng đại lý bán hàng, và đa phần những đại lý đã được tuyển dụng đó đã làm việc hiệu quả rất cao và đem về nguồn doanh thu lớn cho công ty, nhưng trong số đó vẫn còn một bộ phận đại lý hoạt động chưa có hiệu quả. Do công tác tuyển chọn đại lý bảo hiểm còn một số vấn đề nhỏ cần đề cập.
  Trong quá trình tuyển mộ đại lý bảo hiểm, đặc biệt đối với nguồn tuyển mộ công ty chỉ thường sử dụng phương pháp thu hút thông qua sự giới thiệu của cán bộ, các đại lý đã và đang làm việc tại công ty, nên việc thu hút được nhiều đại lý có khả năng năng lực còn một số hạn chế.
  Công ty còn chưa xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả cụ thể của công tác tuyển mộ và tuyển chọn một cách cụ thể.
  Từ những lý do trên nên đề tài nghiên cứu của chuyên đề là: “ Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Mộ Và Tuyển Chọn Đại Lý Bảo Hiểm Tại Công Ty Bảo Minh Đông Đô”

  Mục Đích Nghiên Cứu
  Phân tích đánh giá thực trạng về công tác tuyển mộ và tuyển chọn đại lý bảo hiểm của công ty Bảo Minh Đông Đô trong khoảng thời gian 2006 – 2008.
  Đưa ra biện pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn công tác tuyển mộ và tuyển chọn đai lý bảo hiểm của công t y.

  Phạm Vi Nghiên Cứu
  - Về đối tượng nghiên cứu: Công tác tuyển mộ và tuyển chọn đại lý bảo hiểm tại công ty Bảo Minh Đông Đô.
  - Giới hạn về thời gian: Giai đoạn 2006 – 2008
  - Giới hạn về không gian: Tại trụ sở chính của công ty Bảo Minh Đông Đô
  - Giới hạn về nội dung: Tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực tại công ty Bảo Minh Đông Đô.

  Phương pháp nghiên cứu
  Để có thể tìm hiểu được tình hình tuyển mộ tuyển chọn đại lý bán hàng tại công ty Bảo Minh Đông Đô ta sử dụng phương pháp thu thập thông tin, quan sát tài liệu của công ty. Từ những số liệu đó, qua phương pháp phân tích tổng hợp giúp ta có thể nhận ra được những ưu điểm, khuyết điểm từ tuyển mộ tuyển chọn tại công ty, để đưa ra những kiến nghị phù hợp nhằm hoàn thiện về tuyển mộ tuyển chọn đại lý bán hàng của công ty Bảo Minh Đông Đô.
  Kết Cấu Của Đề Tài
  Nội dung chính của chuyên đề bao gồm ba chương:
  Chương 1 Cơ sở lý luận về hoạt động tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực trong tổ chức
  Chương 2 Thực trạng công tác tuyển mộ và tuyển chọn đại lý bảo hiểm tại công ty Bảo Minh Đông Đô
  Chương 3 Một số giải pháp kiến nghị hoàn thiện công tác tuyển mộ và tuyển chọn đại lý bảo hiểm tại công ty Bảo Minh Đông Đô.
  Do khoảng thời gian thực tập 15 tuần nên những nhận định trong chuyên đề thực tâp không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý của thầy để chuyên đề được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Đức Kiên, cùng toàn thể các anh chị cán bộ công nhân viên công ty Bảo Minh Đông Đô đã tạo mọi điều kiên thuận lợi để em hoàn thành chuyên đề này.

  Phần 1: Cơ Sở Lý Luận Về Tuyển Mộ Và Tuyển Chọn Nhân Lực Trong Tổ Chức
  1..1 Tuyển mộ nhân lực
  1.2 Tuyển chọn nhân lực

  Phần 2: Thực Trạng Công Tác Tuyển Mộ Và Tuyển Chọn Đại Lý Bảo Hiểm Tại Công Ty Bảo Minh Đông Đô
  2.1 Giới thiệu về tổng công ty Cổ Phần Bảo Minh và công ty Bảo Minh Đông Đô.
  2.2 Thực trạng về tuyển mộ và tuyển chọn đại lý Bảo Hiểm Tại Công Ty Bảo Minh Đông Đô.
  2.3 Đánh giá chung về hoạt động tuyển mộ tuyển chọn đại lý

  Phần 3: Một Số Giải Pháp Đề Xuất Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Mộ và Tuyển Chọn Tại Công Ty Bảo Minh Đông Đô
  3.1 Phương hướng hoạt động của Bảo Minh Đông Đô trong thời gian tới
  3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển mộ và tuyển chọn tại Công Ty Bảo Minh Đông Đô
  Kết Luận

  MỤC LỤC
  Lời ở Đầu 1
  Phần 1: Cơ Sở Lý Luận Về Hoạt Động Tuyển Mộ Và Tuyển Chọn Nhân Lực Trong Tổ Chức 4
  1.1 Tuyển mộ nhân lực 4
  1.1.1 Khái Niệm 4
  1.1.2 Tầm Quan Trọng Của Tuyển Mộ Trong Tổ Chức 4
  1.1.3 Nguồn Tuyển Mộ 6
  1.1.3.1 Nguồn Bên Trong Tổ Chức 6
  1.1.3.2 Nguồn Bên Ngoài 7
  1.1.4 Phương Pháp Tuyển Mộ 8
  1.1.4.1 Đối Với nguồn Tuyển Mộ Bên Trong Tổ Chức 8
  1.1.4.2 Đối Với Nguồn Tuyển Mộ Từ Bên Ngoài Tổ Chức 8
  1.1.5 Quy Trình Tuyển Mộ 10
  1.1.5.1 Xây Dựng Chiến Lược Tuyển Mộ 10
  1.1.5.2 Lập Kế Hoạch Tuyển Mộ 11
  1.1.5.3 Xác Định Nơi Tuyển Mộ Và Thời Gian Tuyển Mộ 12
  1.1.5.4 Tìm Kiếm Người Xin Việc 12
  1.1.5.5 Đánh Giá Hiệu Quả Của Tuyển Mộ 13
  1.2 Tuyển Chọn Nhân Lực 14
  1.2.1 Khái Niệm Tuyển Chọn Nhân Lực 14
  1.2.2 Tầm Quan Trọng Của Tuyển Chọn Nhân Lực 14
  1.2.3 Tiêu Thức Tuyển Chọn 15
  1.2.4 Quy Trình Tuyển Chọn 15
  1.2.5 Đánh Giá Hiệu Quả Của Quá Trình Tuyển Chọn 22
  1.3 Tổng hợp: 23
  Phần 2: Thực Trạng Công Tác Tuyển Mộ Và Tuyển Chọn Đại Lý Bảo Hiểm Tại Công Ty Bảo Minh Đông Đô 25
  2.1 Giới Thiệu Về Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh Và Công Ty Bảo Minh Đông Đô. 25
  2.1.1 Vài Nét Về Tổng Công y Cổ Phần Bảo Minh 25
  2.1.2 Về Công Ty Bảo Minh Đông Đô 27
  2.1.2.1 Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển 27
  2.1.2.2 Lĩnh Vực Kinh Doanh 28
  2.1.2.3 Cơ Cấu Tổ Chức Của Bảo Minh Đông Đô 29
  2.1.2.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 31
  2.1.2.4 Đánh Giá Hiệu Quả Thực hiện Nhiệm Vụ Năm 2008 34
  2.2 Thực Trạng Về Tuyển Mộ Và Tuyển Chọn Đại Lý Bảo Hiểm Tại Công Ty Bảo Minh Đông Đô. 35
  2.2.1 Tuyển Mộ Đại Lý bảo Hiểm 35
  2.2.1.1 Nguồn Tuyển Mộ. 35
  2.2.1.2 Phương Pháp Tuyển Mộ 35
  2.2.1.3 Quy Trình Tuyển Mộ 35
  2.2.1.4 Đánh giá hiệu quả quá trình tuyển mộ 36
  2.2.2 Tuyển Chọn Đại Lý 37
  2.3 Đánh Giá Chung Về Hoạt Động Tuyển Mộ Tuyển Chọn Đại Lý 38
  2.3.1 Đối Với Tuyển Mộ Đại Lý 38
  2.3.2 Đối Với Tuyển Chọn Đại Lý 39
  Phần 3: Một Số Giải Pháp Đề Xuất Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Mộ và Tuyển Chọn Tại Công Ty Bảo Minh Đông Đô 43
  3.1 Phương Hướng Hoạt Động Của Bảo Minh Đông Đô Trong Thời Gian Tới 43
  3.2 Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Mộ Và Tuyển Chọn Tại Công Ty Bảo Minh Đông Đô 44
  3.2.1 Tuyển Mộ Đại Lý 44
  3.2.2 Tuyển Chọn Đại Lý Bảo Hiểm 44
  Kết Luận 46
  Danh mục tài liệu tham khảo 47
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-25-2012, 03:14 PM

Find us on Google+