Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  841
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  1,470 Xu

  Hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại nhà máy bia Đông Nam Á

  LỜI NÓI ĐẦU

  Trong quá trình hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước tăng trưởng đáng kể. Có được sự tăng trư¬ởng đó là nhờ đường lối đổi mới của Đảng đã tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế, sự nỗ lực của nhiều cấp, nhiều ngành trong việc tìm kiếm, mở rộng thị trường, sự năng động và sáng tạo của các doanh nghiệp.

  Ngành rượu bia n¬ước giải khát nư¬ớc ta là một trong những ngành có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, nó đã góp phần đáng kể vào sự tăng trư¬ởng chung của nền kinh tế đất nư¬ớc. Nhà máy Bia Đông Nam á là một trong những nhà máy có đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành rư¬ợu bia n¬ước giải khát nư¬ớc ta. Hàng năm, nhà máy đã đóng góp hàng tỷ đồng cho ngân sách nhà nư¬ớc, tạo việc làm cho nhiều lao động, và không ngừng nâng cao mức sống cho cán bộ công nhân viên trong toàn nhà máy.Có sự phát triển mạnh như¬ vậy là nhờ sự nỗ lực rất lớn của tất cả cán bộ công nhân viên trong toàn Nhà máy.

  Mặc dù thời gian thực tập tại nhà máy bia Đông Nam á không nhiều, nhưng với sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy, cô giáo, và các cô, các chú trong nhà máy, tôi đã phần nào hiểu đư¬ợc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy, đặc biệt là công tác quản trị nhân sự tại nhà máy.

  Trong những năm tới, nhà máy có mục tiêu tăng sản lượng và mở rộng sản xuất, trở thành nhà máy cung cấp bia lớn nhất miền bắc. Do vậy, nhu cầu về nguồn nhân lực trong thời gian tới sẽ có nhiều biến đổi. Hiện tại hoạt động tuyển mộ, tuyển chọn của nhà máy còn nhiều bất cập chưa xứng đáng với tầm cỡ nhà máy và đáp ứng được yêu cầu của nhà máy trong tương lai.

  Vì vậy tôi đã chọn đề tài:
  “ Hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại nhà máy bia Đông Nam Á” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.

  Tôi hy vọng chuyên đề thực tập của tôi có thể góp phần cải tiến công tác Tuyển mộ, tuyển chọn tại nhà máy, đóng góp vào sự phát triển của nhà máy. Đồng thời chuyên đề thực tập cũng là cơ hội để bản thân có thể tích luỹ được kinh nghiệm, gắn lý thuyết với thực tiễn, làm phong phú thêm kiến thức của mình.

  Mặc dù, đã cố gắng nhiều, nhưng do trình độ còn hạn chế và thời gian làm chuyên đề không nhiều nên chuyên đề chắc chắn không tránh khỏi những hạn chế và thiết sót. Tôi rất mong nhận đư¬ợc sự chỉ bảo của các thầy cô, đăc biệt là giáo viên hướng dẫn Vũ Thị Uyên cùng sự đóng góp chân thành của các bạn đọc để bài viết của tôi đư¬ợc hoàn thiện hơn.

  Tôi xin chân thành cảm ơn !

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNGI: NHỮNG LÝ LUẬN CĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC 3
  I. Sự cần thiết của công tác tuyển mộ, tuyển chọn đối với tổ chức. 3
  1. Khái niệm. 3
  2. Vai trò của công tác tuyển mộ, tuyển chọn, nhân lực trong tổ chức. 5
  II.Quá trình tuyển mộ trong tổ chức 6
  1.Xây dựng kế hoạch tuyển mộ 6
  1.1 Lập kế hoạch tuyển mộ 7
  1.2.Xác định các nguồn và phương pháp tuyển mộ 7
  1.2.1 Đối với nguồn nhân lực bên trong tổ chức 7
  1.2.2. Đối với nguồn nhân lực từ bên ngoài tổ chức 8
  2. Tìm kiếm người có nhu cầu làm việc. 11
  3. Đánh giá quá trình tuyển mộ. 11
  III. Quá trình tuyển chọn nhân lực trong tổ chức 12
  1 Các bước của quá trình tuyển chọn 12
  1.1 Tiếp đón và phỏng vấn sơ bộ các ứng viên 12
  1.2. Sàng lọc qua đơn xin việc 12
  1.3. Trắc nghiệm nhân sự trong tuyển chọn 12
  1.4. Phỏng vấn tuyển chọn 14
  1.5. Kiểm tra sức khoẻ và đánh giá thể lực. 16
  1.6 Phỏng vấn bởi người lãnh đạo trực tiếp 17
  1.7. Thẩm tra các thông tin thu được trong quá trình tuyển chọn 17
  1.8 Tham quan công việc 17
  1.9 Ra quyết định tuyển chọn 17
  2. Đánh giá quá trình tuyển chọn. 17
  IV.Sự cần thiết của công tác tuyển mộ, tuyển chọn đối với nhà máy bia Đông Nam Á 18
  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN MỘ VÀ TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC CỦA NHÀ MÁY BIA ĐÔNG NAM Á. 20
  I. Một số đặc điểm cơ bản của tổ chức ảnh hưởng đến công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực của tổ chức. 20
  1. Quá trình hình thành và phát triển nhà máy Đông Nam á. 20
  2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của công ty. 22
  3.Đặc điểm của sản phẩm và quy trình sản xuất 28
  4.Thực trạng các đối thủ cạnh tranh 31
  5.Đặc điểm đội ngũ lao động của nhà máy. 32
  6.Kết quả sản xuất kinh doanh của nhà máy trong 3 năm qua. 34
  II.Thực trạng công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực nhà máy bia Đông Nam Á. 36
  1. Các cơ sở của tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực của nhà máy. 36
  1.1 Dựa vào kế hoạch hoá nguồn nhân lực. 36
  1.2 Dựa vào phân tích công việc. 37
  2. Vai trò phòng nhân sự trong tuyển mộ ,tuyển chọn nhân lực của nhà máy. 38
  3. Quá trình tuyển mộ của nhà máy 38
  3.1. Lập kế hoạch và ra thông báo tuyển mộ, tuyển chọn lao động 38
  3.2 Tiếp nhận và quản lý hồ sơ các ứng viên. 39
  4. Quy trình tuyển chọn của nhà máy. 39
  4.1. Tuyển kỹ sư và nhân viên kỹ thuật 39
  4.2. Tuyển lao động thời vụ 44
  III. Đánh giá công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại nhà máy bia Đông Nam Á 45
  1. Ưu điểm. 45
  2. Nhược điểm. 46
  3. Ảnh hưởng của công tác tuyển mộ, tuyển chọn đến kết quả hoạt động kinh doanh. 47
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN MỘ VÀ TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC TẠI NHÀ MÁY BIA ĐÔNG NAM Á. 48
  I.Phương hướng phát triển của nhà máy từ năm 2006 đến 2008. 48
  1.Kế hoạch sản xuất của nhà máy. 48
  2. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực của nhà máy. 48
  3. Kế hoạch tuyển mộ, tuyển chọn của nhà máy. 50
  II. Các giải pháp hoàn thiện công tác tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực tại nhà máy. 51
  1. Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực. 51
  2.Hoàn thiện công tác phân tích công việc tại nhà máy. 53
  3. Hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực. 54
  3.1 Cải tiến công tác tuyển mộ. 54
  3.2. Quy trình tuyển chọn mới của nhà máy. 54
  III. Kiến nghị 59
  1.Trang bị phần mềm quản lý nhân sự cho nhà máy. 59
  2. Lãnh đạo nhà máy cần quan tâm hơn nữa tới vai trò của nhân tố con người trong hoạt động kinh doanh. 60
  PHỤ LỤC: 62
  KẾT LUẬN 64
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 65
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-21-2012, 12:28 AM

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-27-2012, 12:44 PM
Find us on Google+