Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  May 2013
  Bài viết
  164
  Tài liệu đã gửi
  140
  Tài liệu được mua
  188
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  49,768
  Tài khoản hiện có
  800 Xu

  Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty Cổ phần Truyền thông và Đào tạo CSS

  MỤC LỤC

  TÓM LƯỢC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU i
  LỜI CẢM ƠN
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i
  DANH MỤC BẢNG BIỂU ii
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ iii

  Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1
  1.1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 1
  1.2. Xác lập và tuyên bố đề tài 2
  1.3. Các mục tiêu nghiên cứu 2
  1.4. Phạm vi nghiên cứu 3
  1.4.1. Về mặt không gian 3
  1.4.2. Về mặt thời gian 3
  1.5. Kết cấu luận văn 3

  Chương II:TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI DOANH NGHIỆP 4
  2.1. Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản 4
  2.1.1. Quản trị nhân sự 4
  2.1.2. Tuyển dụng nhân sự 5
  2.2. Một số lý thuyết về tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp 6
  2.2.1. Theo Ths. Vũ Thùy Dương và Ths. Hoàng Văn Hải - giáo trình Quản trị nhân lực của Trường Đại học Thương mại – năm 2008. 6
  2.2.2. Theo Ths. Nguyễn Vân Điềm và PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quân - Giáo trình quản trị nhân lực – NXB Lao động xã hội – năm 2004 7
  2.2.3. Theo TS Nguyễn Thanh Hội – giáo trình Quản trị nhân sự - NXB Thống kê – năm 2002 7
  2.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài trước đó 8
  2.4. Phân định nội dung nghiên cứu đề tài 9
  2.4.1. Các nguồn tuyển dụng nhân sự 9
  2.4.1.1. Nguồn tuyển dụng bên trong doanh nghiệp 9
  2.4.1.2. Nguồn tuyển dụng bên ngoài doanh nghiệp 10
  2.4.2. Quy trình tuyển dụng nhân sự 12
  2.4.2.1. Định danh công việc cần tuyển dụng 12
  2.4.2.2. Thông báo tuyển dụng 13
  2.4.2.3. Thu nhận và xử lý hồ sơ 14
  2.4.2.4. Tổ chức thi tuyển 14
  2.4.2.5. Đánh giá ứng viên 15
  2.4.2.6. Quyết định tuyển dụng 18
  2.4.2.7. Hội nhập nhân viên mới 18
  2.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp 19
  2.4.3.1. Các điều kiện về thị trường lao động (cung, cầu lao động) 20
  2.4.3.2. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp khác 20
  2.4.3.3. Uy tín của doanh nghiệp 20
  2.4.3.4. Sự đầu tư cho công tác tuyển dụng nhân sự và chính sách nhân sự 21
  2.4.3.5. Văn hóa doanh nghiệp 22

  Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ ĐÀO TẠO CSS. 23
  3.1. Phương pháp nghiên cứu đề tài 23
  3.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 23
  3.1.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 23
  3.1.1.2. Phương pháp thu nhập dữ liệu thứ cấp 25
  3.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu 25
  3.1.2.1. Phương pháp so sánh 25
  3.1.2.2. Phương pháp phân tích 25
  3.2. Đánh giá tổng quan tình hình và nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng tại công ty Cổ phần Truyền thông và Đào tạo CSS 26
  3.2.1. Giới thiệu về công ty 26
  3.2.2. Cơ cấu tổ chức 28
  Sơ đồ 3.1. Bộ máy tổ chức quản lý tại công ty CP Truyền thông và Đào tạo CSS 28
  3.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của CSS Train 29
  3.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng của CSS Train 31
  3.2.4.1. Các điều kiện về thị trường lao động 31
  3.2.4.2. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp khác 31
  3.2.4.3. Hình ảnh và uy tín của công ty 31
  3.2.4.4. Sự đầu tư cho công tác tuyển dụng 32
  3.2.4.5. Văn hóa doanh nghiệp 32
  3.3. Kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp về công tác tuyển dụng tại công ty CP Truyền thông và Đào tạo CSS 32
  3.3.1. Tổng hợp các kết quả điều tra trắc nghiệm và câu hỏi phỏng vấn 32
  3.3.1.1. Kết quả điều tra về nhận thức về vai trò của công tác tuyển dụng nhân sự và việc thực hiện quy trình TDNS tại công ty CP Truyền thông và Đào tạo CSS 33
  3.3.1.2. Kết quả phân tích điều tra về nguồn tuyển dụng nhân sự tại công ty CP Truyền thông và Đào tạo CSS 34
  3.3.1.3. Phân tích dữ liệu về quy trình tuyển dụng nhân sự tai công ty CP truyền thông và đào tạo CSS 35
  3.4. Phân tích dữ liệu thứ cấp về thực trạng tuyển dụng tại công ty Cổ phần Truyền thông và Đào tạo CSS 39
  3.4.1. Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn 39
  3.4.2. Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty từ các nguồn cụ thể 40
  3.4.3. Kết quả tuyển dụng nhân sự vào các vị trí công tác trong công ty 41
  3.4.4. Ngân sách dành cho tuyển dụng 42
  3.4.5. Thực trạng quy trình tuyển dụng của công ty 43

  Chương 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ ĐÀO TẠO CSS 47
  4.1. Các kết luận và phát hiện về tuyển dụng nhân sự tại công ty Cổ phần Truyền thông và Đào tạo CSS 47
  4.1.1. Những thành tựu và nguyên nhân 47
  4.1.1.1. Đối với nguồn tuyển dụng 47
  4.1.1.2. Đối với việc thực hiện theo quy trình tuyển dụng 47
  4.1.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân 49
  4.1.2.1. Về nguồn tuyển dụng 49
  4.1.2.2. Về quy trình tuyển dụng 49
  4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty Cổ phần Truyền thông và Đào tạo CSS 51
  4.2.1. Dự báo triển vọng của công tác tuyển dụng tại công ty trong thời gian tới 51
  4.2.2. Quan điểm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty 52
  4.3. Các giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty Cổ phần Truyền thông và Đào tạo CSS 52
  4.3.1. Lựa chọn nguồn lao động phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực tế của công ty………… …………….. 53
  4.3.2. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng tại công ty Cổ phần Truyền thông và Đào tạo CSS………….. 55
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự

 2. #2
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  2
  Tài liệu đã gửi
  0
  Tài liệu được mua
  0
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  105,616
  Tài khoản hiện có
  88 Xu

  thời gian nghiên cứu ?

  cho mình hỏi phạm vi thời gian nghiên cứu của luận văn này là thế nào đấy ạ?
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

Similar Threads

Find us on Google+