Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Jan 2013
  Bài viết
  138
  Tài liệu đã gửi
  85
  Tài liệu được mua
  335
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  43,223
  Tài khoản hiện có
  2,094 Xu

  Chinh sach Nhân Su Công ty CP Quoc Te Duyên Nghi

  CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

  Chính sách Nhân Sự Công ty CP Quốc Tế Duyên Nghi dựa trên Luật Lao động Việt Nam, tầm nhìn chiến lược và điều kiện hoạt động thực tế của Công ty.

  Trong quá trình thực hiện, quy định này sẽ được tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh.
  Chính sách Nhân Sự của Công Ty sẽ được Ban điều hành công ty xem xét, điều chỉnh và bổ sung 06 tháng một lần.

  Chính sách Nhân Sự này được áp dụng cho toàn hệ thống Công ty

  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1: HỘI ĐỒNG NHÂN SỰ 7
  TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN SỰ : 7
  NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN SỰ 7
  KỲ HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN SỰ 7
  THÀNH VIÊN KHÔNG CHÍNH THỨC 7
  CHƯƠNG 2: VIỆC LÀM 8
  A - TUYỂN DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ THỬ VIỆC. 8
  MỤC ĐÍCH: 8
  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG: 8
  MỘT SỐ TỪ VIẾT TẮT: 8
  CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG: 8
  THẨM QUYỀN KÝ DUYỆT: 9
  QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG: 10
  XÁC ĐỊNH NHU CẦU NHÂN SỰ: 15
  THỜI GIAN THỰC HIỆN CÁC BƯỚC TRONG QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG: 16
  LẬP KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH: 17
  TIẾP NHẬN NHÂN VIÊN MỚI: 20
  ĐÁNH GIÁ THỬ VIỆC: 22
  DANH SÁCH BIỂU MẪU: 23
  TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 23
  B - KÝ VÀ TÁI KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 24
  • MỤC ĐÍCH: 24
  • ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: 24
  • THẨM QUYỀN KÝ HĐLĐ VÀ HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC: 24
  • CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 25
  • NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 25
  • CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 25
  • THỎA THUẬN THỬ VIỆC 25
  • KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MỚI: 26
  • TÁI KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 27
  • THỜI HẠN HĐLĐ CỦA CÁC CHỨC DANH 27
  • QUY TRÌNH KÝ VÀ TÁI KÝ HĐLĐ 29
  • TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KHI KÝ VÀ TÁI KÝ HĐLĐ: 30
  CHƯƠNG 3: CƠ CẤU HỆ THỐNG CẤP BẬC VÀ THANG BẢNG LƯƠNG 31
  C - HỆ THỐNG CẤP BẬC VÀ CHỨC DANH/VỊ TRÍ CÔNG VIỆC : 31
  CHƯƠNG 4 ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN 33
  1. ĐỊNH NGHĨA 33
  2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 33
  3. CÁC LOẠI ĐÁNH GIÁ 33
  1. Hạng mục đánh giá và thời gian đánh giá 33
  2. Đối tượng được đánh giá 34
  3. Tỉ lệ đánh giá 34
  4. Người được đánh giá và người đánh giá 34
  5. Áp dụng kết quả đánh giá 34
  CHƯƠNG 5: 35
  • NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM 35
  • NHỮNG VIỆC KHÔNG NÊN LÀM 35
  • KHEN THƯỞNG 37
  • TIỀN THƯỞNG 37
  • KỶ LUẬT 38
  • KHIỂN TRÁCH CẤP 1 (nhắc nhở bằng lời nhưng có ghi vào hồ sơ nhân sự): áp dụng cho các hành vi vi phạm ở mức độ nhẹ và vi phạm lần đầu như được nêu dưới đây. 39
  • KHIỂN TRÁCH CẤP 2 (bằng văn bản): Áp dụng khi nhân viên tái phạm lỗi đã bị xử lý ở điều 23 trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc có hành vi vi phạm những điều sau: 40
  • KÉO DÀI THỜI HẠN NÂNG LƯƠNG HOẶC CHUYỂN LÀM CÔNG VIỆC KHÁC CÓ MỨC LƯƠNG THẤP HƠN. 41
  • CÁCH CHỨC 42
  • SA THẢI 42
  • TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT 43
  • NGUYÊN TẮC VÀ THỦ TỤC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG 43
  CHƯƠNG 6: CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ 44
  4. LƯƠNG THÁNG 44
  1. Định nghĩa 44
  2. Nguyên tắc cơ bản của cơ cấu lương 44
  3. Quyết định chính sách lương 44
  4. Ngày trả lương 44
  5. Lương thử việc 44
  6. Giữ bí mật tiền lương 44
  7. Cơ cấu tiền lương 45
  5. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG VIỆC 45
  6. VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ 45
  7. BẢO HIỂM XÃ HỘI 46
  1. Phí bảo hiểm xã hội 46
  2. Quyền lợi của bảo hiểm xã hội 46
  3. Thủ tục hành chánh cho bảo hiểm xã hội 46
  8. BẢO HIỂM Y TẾ 46
  1. Bảo hiểm y tế 46
  2. Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế 46
  3. Kiểm tra sức khỏe 46
  4. Quản lý kết quả khám sức khỏe 47
  5. Kiểm tra lại sức khỏe 47
  6. Tránh kiểm tra sức khỏe 47
  9. NGHỈ PHÉP VÀ QUẢN LÝ NGÀY GIỜ CÔNG 47
  • Nghĩ lễ, tết 47
  • Phép năm 47
  • Phép năm 48
  • Phép năm 48
  • Nghỉ việc riêng có hưởng lương (ký hiệu: CĐ). 48
  • Nghỉ ốm đau (ký hiệu: O) 49
  • Nghỉ thai sản (ký hiệu: TS) 49
  • Nghỉ phép do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (ký hiệu: TN) 50
  • Nghỉ không phép 50
  • (ký hiệu: Ro) 50
  • Nghỉ việc riêng không hưởng lương (Ký hiệu là R) 50
  • Ngừng việc: 50
  • Trường hợp nhân viên ngưng việc sẽ được trợ cấp ngưng việc theo quy định của công ty. 50
  • Nghỉ luân phiên (ký hiệu: LP): 50
  • Nghỉ bù: 51
  • Trước khi ký duyệt cho nhân viên nghỉ phép, người ký duyệt (cấp trên trực tiếp) phải kiểm tra tiến trình công việc và chịu trách nhiệm nếu đồng ý cho nhân viên của mình nghỉ phép. 51
  • Tăng giờ 51
  • 51
  10. QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐIỆN THOẠI DI DỘNG 52
  1. Đối với các số máy thuê bao đứng tên Công Ty: 52
  2. Việc thanh toán theo định mức điện thoại cho Nhân viên: 52
  3. Định mức chi phí ĐTDD theo cấp bậc: 52
  11. TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC 53
  12. QUI ĐỊNH VỀ TIẾP KHÁCH 53
  1. Định nghĩa 53
  2. Các loại khách 53
  3. Các loại tiền tiếp khách 54
  13. PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN TRONG TP ĐẾN NƠI LÀM VIỆC 55
  14. CÔNG TÁC PHÍ TRONG NƯỚC 55
  1. Công tác Nước ngoài 58
  2. Mua bảo hiểm tai nạn 24/24 59
  3. Đối với các trường hợp CNV tổ chức đám cưới - Tiền mừng như sau: 59
  15. ĐỒNG PHỤC CHO CÁN BỘ/ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT 59
  1. Mục đích: 59
  2. Đối tượng: 60
  3. Phạm vi áp dụng: 60
  4. Nội dung chi tiết: 60
  5. Tất cả Nhân viên và công nhân có trách nhiệm và nghĩa vụ sau: 60
  6. Toàn thể Nhân viên và công nhân phải mặc đồng phục từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. 60
  7. Cách thức giải quyết đối với các trường hợp nghỉ việc trước thời hạn sử dụng: 60
  Nhân viên nghỉ việc phải trả lại thẻ nhân viên và đồng phục cho công ty. 60
  8. Thẻ Công Nhân Viên (áp dụng đối với Nhà máy phân bón Năm Sao) 60
  CHƯƠNG 7: TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC 62
  16. TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC 62
  1. Tuân lệnh cấp trên 62
  2. Các qui định về đạo đức trong công ty 62
  3. Làm gương cho người khác noi theo 63
  4. Báo cáo về sự thay đổi liên quan đến cá nhân 63
  5. Ra vào nơi làm việc 63
  17. GIỜ GIẤC LÀM VIỆC VÀ NGHỈ NGƠI 63
  1. Giờ làm việc 63
  2. Tinh thần làm việc mới “ làm hết việc chứ không hết giờ” 63
  3. Đến muộn, rời nơi làm vịêc 63
  4. Trực ngày và đêm 64
  5. Có mặt tại nơi làm việc 64
  6. Lệnh đi công tác 64
  7. Thay đổi lịch công tác 64
  8. Lệnh ngưng hoạt động tạm thời 64
  9. Sự chăm chỉ hoặc lười biếng 64
  CHƯƠNG 8: QUAN HỆ NHÂN VIÊN 65
  18. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT THẮC MẮC 65
  1. Định nghĩa 65
  2. Hoạt động của Phòng Nhân Sự 65
  19. GIẢI QUYẾT TÂM TƯ & NGUYỆN VỌNG 65
  1. Định nghĩa : 65
  2. Họp các Manager hàng tháng (HR Meeting) 65
  3. Đường dây nóng 65
  4. Sổ phỏng vấn nhân viên hàng tháng 66
  5. Bảo đảm bí mật 66
  CHƯƠNG 9: ĐÀO TẠO 67
  20. ĐỊNH NGHĨA 67
  21. MỤC ĐÍCH: 67
  22. QUY CHẾ ĐÀO TẠO: 67
  9. Đối xử với học viên 72
  23. QUẢN LÝ HỌC VIÊN 72
  24. CHI PHÍ ĐÀO TẠO 72
  25. HỦY VIỆC THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO 72
  26. ĐÁNH GIÁ HỌC VIÊN 72
  27. ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC 72
  28. QUẢN LÝ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐI THỰC TẬP NƯỚC NGOÀI: 72
  CHƯƠNG 10: TỔ CHỨC AN NINH 73
  29. TỔ CHỨC AN NINH & HOẠT ĐỘNG 73
  1. Tổ chức an ninh 73
  2. Hoạt động của tổ chức an ninh 73
  30. BẢO VỆ TÀI SẢN VÀ BÍ MẬT CÔNG NGHỆ KINH DOANH CỦA CÔNG TY 73
  1. Trộm cắp và phá hoại tài sản của công ty 73
  1. Tài liệu bên ngoài 73
  2. Bảng thông báo 74
  3. Bảo vệ tài sản 74
  4. Bí mật kinh doanh 74

  31. SỬ DỤNG INTERNET 75
  1. Đối tượng được phép sử dụng Internet 75
  2. Phạm vi sử dụng 75
  3. Những điều cấm 75
  4. Hình thức xử lý vi phạm 75
  5. Thủ tục xử lý 75
  CHƯƠNG 11: LỀ LỐI LÀM VIỆC 76
  I. CHẾ ĐỘ GIAO BAN BÁO CÁO - CHỈ ĐẠO 79
  II. CÁCH CHỈ THỊ & TIẾP NHẬN CHỈ THỊ 80
  CHƯƠNG 12: PHẠM VI TRÁCH NHIỆM 81
  PHẦN I PHÂN QUYỀN QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHO CẤP GÍAM ĐỐC CHỨC NĂNG 81
  1) Thực Hiện Triết Lý Quản Lý Nhân Sự Của Công Ty 81
  • Dùng đúng người, đúng việc 81
  • Quản lý con người dựa trên tài năng 81
  • Tạo ra môi trường làm việc tự quản & năng động-sáng tạo 81
  • Ủng hộ sự phát triển cá nhân 81
  • Đối xử công bằng 81
  CHƯƠNG 13: SỬ DỤNG XE HƠI CÔNG TY ĐI CÔNG TÁC 83

  chinh sach nhan su cty cp Quoc te Duyen Nghi.doc
  csns- mau.doc
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

Similar Threads

 1. Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng
  By gdns in forum Cho, bán tài liệu biểu mẫu Hành chính Nhân sự
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 04-03-2012, 04:41 PM
 2. NS - 10 - Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng
  By Ngocmai209 in forum NS - 10 - QT nghi phep, nghi viec rieng
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-17-2012, 05:19 PM
Find us on Google+