Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 3 của 3
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  546
  Tài liệu đã gửi
  541
  Tài liệu được mua
  4,375
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,002
  Tài khoản hiện có
  6,638 Xu

  6 mẫu quyết định nội bộ của công ty (kỷ luật, khen thưởng, điều chuyển, nâng lương, bổ nhiệm, đào tạo)

  Tặng cả nhà 6 mẫu quyết định nội bộ của công ty (kỷ luật, khen thưởng, điều chuyển, nâng lương, bổ nhiệm, đào tạo). Để lại vài dòng reply nếu nó hữu ích nhé.

  1. QD KLLD
  1a. THONG BAO MOI HOP KY LUAT LAO DONG.doc
  1b. BIEN BAN XLKL.doc
  1c. QUYET DINH XU LY KY LUAT LAO DONG.doc
  1d. QUYET DINH SA THAI.doc

  2. QD khen thuong
  2a. Mau_Bien_ban_hop_hoi_dong_thi_dua_khen_thuong.doc
  2b. QUYET DINH KHEN THUONG.doc

  3. Dieu chuyen cong tac
  3a. Bien ban hop dieu chuyen.doc
  3b. Thong bao cham dut HDLD.doc
  3c. Quyet dinh dieu chuyen.doc

  4. QD nang luong
  4a. BB xet luong.doc
  4b. Quyet dinh tang luong.doc

  5. QD Bo nhiem
  5a. Bien ban hop ve viec bo nhiem chuc vu quan ly cong ty.doc
  5b. QUYET DINH BO NHIEM GIAM DOC - P. GD.doc
  5c. QUYET DINH BO NHIEM [doi voi nhan vien giu chuc vu quan ly].doc

  6. QD cu di dao tao
  6a. Quyet dinh cu di dao tao.doc
  6b. Bien ban hop cu nhan vien di dao tao.doc
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search

 2. #2
  Thành viên

  Ngày tham gia
  May 2015
  Bài viết
  4
  Tài liệu đã gửi
  0
  Tài liệu được mua
  0
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  97,798
  Tài khoản hiện có
  0 Xu
  Hữu ích lắm ạ. Cảm ơn anh!
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự

 3. #3
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Apr 2013
  Bài viết
  1
  Tài liệu đã gửi
  0
  Tài liệu được mua
  0
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  48,324
  Tài khoản hiện có
  0 Xu

  tailieu

  Cảm ơn tài liệu của Hùng Cường nhé!
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+