Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Jan 2013
  Bài viết
  329
  Tài liệu đã gửi
  263
  Tài liệu được mua
  326
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  43,060
  Tài khoản hiện có
  222 Xu

  Sổ tay nhân viên công ty Hiệp Phú

  Gửi cả nhà Sổ tay nhân viên công ty Hiệp Phú. Hy vọng nó giúp được mọi người.

  MỤC LỤC

  CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT 09
  Điều 1:Khái quát về lịch sử hình thành, trụ sở, sản phẩm của cơng ty 10
  Điều 2: Hệ thống tôn chỉ 10
  Điều 3: Chính sách chất lượng và giá trị 12
  Điều 4: Biểu tượng Công ty Hiệp Ph 13

  CHƯƠNG II: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 13
  MỤC I:HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 13
  Điều 5: Tuyển dụng, thử việc và hội nhập môi trường làm việc 13
  Điều 6: Quan hệ lao động và hợp đồng lao động 13
  Điều 7: Ký kết,tái ký hợp đồng lao động 14
  MỤC II:ĐIỀU ĐỘNG, THUYÊN CHUYỂN, BỔ NHIỆM 14
  Điều 8: Điều động nhân sự 14
  Điều 9: Thuyn chuyển nhân sự 14
  Điều 10: Đề bạt bổ nhiệm cán bộ quản lý 15

  MỤC III:KẾT THÚC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 16
  Điều 11: Tạm hoãn hợp đồng lao động 16
  Điều 12: Đương nhiên chấm dứt hợp đồng lao động 16
  Điều 13: Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động 16
  Điều 14: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 16

  MỤC IV:GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ THÔI VIỆC 17
  Điều 15: Thủ tục trước khi giải quyết chế độ thôi việc 17
  Điều 16: Các khoản thanh toán thực tế 17
  Điều 17: Trợ cấp thôi việc 18
  Điều 18: Các khoản bồi thường 18
  Điều 19: Thời hạn hoàn tất thủ tục thôi việc 18

  CHƯƠNG III: TIỀN LƯƠNG 19
  Điều 20: Bảo mật lương 19
  Điều 21: Chính sách tính lương 19
  Điều 22: Cơ cấu thu nhập 20
  Điều 23: Lương làm thêm giờ 22
  Điều 24: Thuế thu nhập cá nhân 23
  Điều 25: Thời gian & cách thức chi trả lương 23
  Điều 26: Phiếu lương 23
  Điều 27: Xem xét lại lương 24

  CHƯƠNG IV: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC 25
  MỤC I:THỜI GIỜ LÀM VIỆC 25
  Điều 28: Quy định chung 25
  Điều 29: Thời giờ làm việc 25

  MỤC II:THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI 25
  Điều 30: Thời gian nghỉ giữa giờ 25
  Điều 31: Nghỉ hàng tuần 25
  Điều 32: Nghỉ lễ 26
  Điều 33: Nghỉ phép hàng năm 26

  MỤC III:NGHỈ VIỆC RIÊNG, NGHỈ KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG 27
  Điều 34: Nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương 27
  Điều 35: Nghỉ không lương 27

  MỤC IV:NGHỈ KHÁC 27
  Điều 36: Các chế độ nghỉ ốm, con ốm, tai nạn lao động, nghỉ thai sản 27

  MỤC V:THỦ TỤC NGHỈ 28
  Điều 37: Thủ tục 28
  Điều 38: Số ngày nộp “phiếu đăng ký nghỉ phép” trước khi nghỉ 28

  CHƯƠNG V: TRẬT TỰ TRONG CÔNG TY 28
  Điều 39: Dịch vụ xe đưa đón làm việc 28
  Điều 40: Trật tự theo phân cấp, phân quyền 28
  Điều 41: Sử dụng mạng nội bộ 29
  Điều 42: Sử dụng Internet, chat 29
  Điều 43: Thẻ nhân viên 29
  Điều 44: Đồng phục 29
  Điều 45: Giờ đến làm việc 29
  Điều 46: Trật tự trong giờ làm việc 29
  Điều 47: Giải quyết khiếu nại 30
  Điều 48: Trật tự khác 30

  CHƯƠNG VI: CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ 31
  Điều 49: Nguyên tắc và thủ tục 31
  Điều 50: Chế độ công tác phí 31

  CHƯƠNG VII: AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG NƠI LÀM VIỆC 32
  Điều 51: An toàn lao động và vệ sinh lao động nơi làm việc 32

  CHƯƠNG VIII: BẢO VỆ TÀI SẢN VÀ BÍ MẬT CÔNG NGHỆ, HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
  Điều 52: Bảo vệ tài sản và bí mật công nghệ, hoạt động của Công ty 33
  Điều 53: Quyền sở hữu trí tuệ 34
  Điều 54: Không cạnh tranh 34
  Điều 55: Thương hiệu Công ty 34
  Điều 56: Tham gia hoạt động chính trị xã hội 35
  Điều 57: Sáng kiến 35

  CHƯƠNG IX: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP 35
  Điều 58: Nguyên tắc chung về phát triển đội ngũ, đào tạo, bồi dưỡng 35

  CHƯƠNG X: THĂM DÒ Ý KIẾN NHÂN VIÊN 36
  CHƯƠNG XI:CÁC HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT
  MỤC I:CÁC HÌNH THỨC KỶ LUẬT 37
  Điều 59: Các hình thức kỷ luật 37

  MỤC II:CÁC HÀNH VI VI PHẠM KỶ LUẬT VÀ HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT 37
  Điều 60: Vi phạm giờ giấc làm việc 37
  Điều 61: Vi phạm những quy định về an ninh trật tự Công ty 38
  Điều 62: Không tuân thủ các quy trình công nghệ, quy trình làm việc 39
  Điều 63: Vi phạm chế độ an toàn lao động và vệ sinh lao động nơi làm việc 39
  Điều 64: Không chấp hành mệnh lệnh cấp trên 40
  Điều 65: Không hoàn thành nhiệm vụ được giao 41
  Điều 66: Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại vật chất về người và tài sản 41
  Điều 67: Lợi dụng trách nhiệm và quyền hạn gây thất thoát, thiệt hại tài sản, uy tín của Cty 42
  Điều 68: Cố ý phá hoại của công, cố ý gây thương tích người khác 42
  Điều 69: Nhân viên có những hành vi gian dối hoặc bao che các hành vi gian dối 43
  Điều 70: Không tố giác hoặc che giấu hành vi vi phạm của người khác 43
  Điều 71: Vi phạm bảo mật Công ty 44

  MỤC III:TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT 45
  Điều 72: Nguyên tắc chung 45
  Điều 73: Nguyên tắc bồi thường trách nhiệm vật chất 45

  CHƯƠNG XII: THI HÀNH KỶ LUẬT NHÂN VIÊN 45
  MỤC I: QUY TRÌNH XEM XÉT XỬ LÝ KỶ LUẬT 45
  Điều 74: Công tác chuẩn bị họp Hội đồng kỷ luật 45
  Điều 75: Trình tự họp Hội đồng kỷ luật 46
  Điều 76: Thời hạn và trách nhiệm ra quyết định kỷ luật 46

  MỤC II:THỜI HIỆU XỬ LÝ KỶ LUẬT 46
  Điều 77: Thời hiệu xử lý kỷ luật 46
  Điều 78: Những trường hợp chưa xem xét kỷ luật 47
  Điều 79: Tạm đình chỉ công tác đối với nhân viên vi phạm kỷ luật 47
  MỤC III:THỦ TỤC THI HÀNH KỶ LUẬT 47
  Điều 80: Thời hiệu kỷ luật 47
  Điều 81: Nguyên tắc chung 47
  Điều 82: Thẩm quyền 48

  CHƯƠNG XIII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 49
  Điều 83: Hiệu lực thi hành 49
  Điều 84: Trách nhiệm hướng dẫn thực hiện 49

  CHƯƠNG XIV: SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG 50
  Điều 85: 50
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+