Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  462
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  798
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  777 Xu

  Quy chế sử dụng xe ô tô của ông ty CP Đầu tư Du lịch và Thương Mại Hải Linh

  QUY CHẾ
  Quản lý và sử dụng xe ô tô của Công ty Cổ phần Đầu tư
  Du lịch và Thương mại Hải Linh
  ( Ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-HĐQT-INT HL ngày 23 tháng 9 năm 2010
  của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Thương mại Hải Linh)
  ____________________

  Chương I
  QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
  1. Phạm vi điều chỉnh
  Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng xe ô tô của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Thương mại Hải Linh (sau đây gọi tắt Công ty), trách nhiệm của lái xe, của tất cả người lao động Công ty khi sử dụng xe ô tô của Công ty (sau đây gọi là xe).
  2. Đối tượng áp dụng
  Quy chế này áp dụng với mọi người lao động của Công ty. Bao gồm: người quản lý và người lao động ở các Phòng, Ban Quản lý các dự án đầu tư, Sàn Giao dịch Bất động sản, Công ty con (sau đây gọi tắt là đơn vị); các cố vấn, trợ lý Tổng Giám đốc và cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng xe (gọi chung là người sử dụng xe).
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 
Find us on Google+