Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  174
  Tài liệu đã gửi
  152
  Tài liệu được mua
  466
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  32,011
  Tài khoản hiện có
  2,808 Xu

  Quy chế làm việc của nhà máy đạm Phú Mỹ

  QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ
  (Ban hành kèm theo quyết định số ……/QĐ-TCLĐ ngày tháng 10 năm 2008
  của Giám đốc Nhà máy đạm Phú Mỹ)
  ----------***---------

  CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1: Nhà máy Đạm Phú Mỹ (sau đây viết tắt là NM) là Đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí – CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty) đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 015/QĐ-HĐQT ngày 19/9/2007 của Hội đồng quản trị Công ty CP Phân đạm và Hoá chất Dầu khí về việc thành lập Nhà máy đạm Phú Mỹ trực thuộc Công ty CP Phân đạm và hoá chất Dầu khí và Quyết định số 836A/QĐ-TCNS-ĐT ngày 5/10/2007 của Tổng Giám đốc Công ty CP Phân đạm và Hoá chất Dầu khí về việc phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà máy đạm Phú Mỹ.
  Điều 2: NM là Đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch và thực hiện các nhiệm vụ được Tổng Công ty giao.
  Điều 3: NM làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của Tổng Công ty.
  Điều 4: Bộ máy điều hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ bao gồm các Phòng, Xưởng có chức năng tham mưu giúp việc cho Giám đốc Nhà máy trong quản lý, điều hành mọi hoạt động của Nhà máy. Các Phòng/Xưởng đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc do Giám đốc phân công phụ trách.
  Điều 5: Mọi CBCNV cần nghiên cứu để đảm bảo hiểu rõ mô hình tổ chức của NM và mối tương quan giữa các Phòng/Xưởng từ đó xác định nhiệm vụ phải thực hiện.
  Điều 6: Quy chế này có thể được thay đổi để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất của Nhà máy.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+