Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  186
  Tài liệu đã gửi
  147
  Tài liệu được mua
  633
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  32,028
  Tài khoản hiện có
  2,415 Xu

  Quy chế kỷ luật lao động và bồi hoàn vật chất công bi Bao bì Biên Hòa

  QUY CHẾ
  KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ BỒI HOÀN VẬT CHẤT CÔNG TY
  (Ban hành kèm theo quyết định số: /2008/QĐ_BBBH, ngày…… tháng…… năm 2008)

  CHƯƠNG I
  MỤC ĐÍCH – ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG


  Điều 1: Mục đích:
  - Quy định rõ trình tự, trách nhiệm quyền hạn của các cấp quản trị trong việc xử lý vi phạm lao động và trách nhiệm bồi hoàn vật chất. Đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, nề nếp của Công ty và bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

  Điều 2: Đối tượng, phạm vi áp dụng:
  Áp dụng cho cán bộ- công nhân viên làm việc tại Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hoà (SOVI) có ký kết hợp đồng lao động.
  Đối với các trường hợp cán bộ, công chức được điều động đãm nhiệm các vị trí công tác tại công ty không thuộc đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng của quy chế này. Khi cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật thì xử lý theo Luật công chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

  01_Quy che ky kuat lao dong - TNVC
  02_Bang phan tich quy che XLKL-LD
  03_Bang tong hop y kien dong gop
  04_BM06 - Ban tuong trinh
  04_BM07 - Thong bao xu ly ky luat
  05_BM08 - BIEN BAN HOP XLKL
  06_BM09 - Q DINH KY LUAT LAO DONG
  07_BM10 - QUYET DINH DINH CHI CONG TAC
  QUYET DINH BAN HANH
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+