Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  37
  Tài liệu đã gửi
  30
  Tài liệu được mua
  0
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  91,136
  Tài khoản hiện có
  0 Xu

  QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP - MẪU [Vân -29.5.2015]

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

  - Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Căn cứ Bộ luật Lao động số /2012/QH12 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Căn cứ đề nghị của ………………………………………… …………………………………;
  - Căn cứ vào nhu cầu tổ chức và hoạt động của Công ty………………………………….......;.
  Giám đốc Công ty ………………………………… ban hành quy chế hoạt động của Công ty ………………………………………… ………………………………………… ……………………;
  Chương I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
  1. Quy chế này được ban hành để điều chỉnh về tổ chức và hoạt động của Công ty …………………………….. bao gồm: tổ chức hành chính, quản lý nội bộ; chế độ báo cáo công việc; định mức lao động và đánh giá mức độ hoàn thành công việc; chế độ quản lý tài chính, chế độ thông tin và cung cấp thông tin; chế độ bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ; chế độ tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp, phụ cấp; chế độ nâng bậc, nâng lương.
  2. Quy chế này được áp dụng đối với Người lao động (NLĐ) đang làm việc tại công ty, kể cả người lao động trong thời gian học nghề, thử việc, NLĐ vào làm việc sau ngày Quy chế này được ban hành.
  Điều 2.: Giải thích từ ngữ
  1. “Công ty” được nhắc đến trong bản quy chế này được hiểu là Công ty ……………... (viết tắt là Công ty …………………………….);
  2. “Quy chế” ở đây được hiểu là bản Quy chế hoạt động của Công ty …………….............;
  3. “Khách hàng” được hiểu là cá nhân, cơ quan, tổ chức là đối tác của Công ty ………………………………………… …………………………….;
  4. Bí mật kinh doanh bao gồm ………………………………………… ………………..;
  5. Nợ phải thu khó đòi là các khoản nợ quá hạn thanh toán theo quy định ghi trên hợp đồng hoặc các cam kết khác hoặc chưa đến hạn thanh toán nhưng khách nợ khó có khả năng thanh toán.
  6. Thiệt hại nghiêm trọng được quy định trong Quy chế này được hiểu là sự thiệt hại về tiền hoặc tài sản có giá trị từ 5.000.000đ trở lên.
  7. ………………………………………… … (các từ ngữ khác mà doanh nghiệp xét thấy cần quy định để làm rõ nội quy của Quy chế) ………………………………………… ……;
  Điều 3. Áp dụng Quy chế

  QUY CHE HOAT DONG DOANH NGHIEP - MAU [Van -29.5.2015].docx
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+