Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Sep 2014
  Bài viết
  28
  Tài liệu đã gửi
  20
  Tài liệu được mua
  0
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  80,693
  Tài khoản hiện có
  0 Xu

  Quy chế trả lương và quy chế tài chính của ItPro - CÔNG TY CP DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  QUY CHẾ
  Trả lương, thưởng cho người lao động của
  Công ty cổ phần Dịch vụ & giải pháp công nghệ thông tin.
  ( Ban hành theo quyết định số…../ QĐ- GĐ ngày…tháng….năm 2007 của
  Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ & giải pháp công nghệ thông tin)

  Chương I
  QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Quy chế trả lương và thưởng này xác định những nguyên tắc, nội dung của việc quản lý sử dụng quỹ tiền lương và những quy định việc trả lương, thưởng trong Công ty Cổ phần Dịch vụ & Giải pháp công nghệ thông tin.
  Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng quy chế này là toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động (sau đây gọi tắt là người lao động - NLĐ) làm việc trong Công ty.
  Điều 3. Những nguyên tắc chung:
  1. Công tác quản lý quỹ tiền lương phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, gắn với mục tiêu xây dựng mối quan hệ, bình đẳng, tiến bộ, hài hòa giữa người lao động với công ty.
  2. Người lao động làm công việc gì thì được trả lương theo công việc đó. Trả lương, thưởng phải thật sự là động lực khuyến khích động viên NLĐ không ngừng phấn đấu tăng năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  3. Tiền lương trả cho người lao động phụ thuộc vào năng suất, chất lượng hiệu quả làm việc của mỗi người.
  4. Gắn chính sách tiền lương với mục tiêu nâng cao năng suất lao động, hợp lý hóa cơ cấu và chất lượng lao động. Có chính sách đãi ngộ khuyến khích đối với lao động có trình độ kỹ thuật cao, người quản lý giỏi và thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ.
  5. Tiền lương chỉ để trả cho người lao động trong Công ty, không dùng để sử dụng vào các công việc khác.
  6. Việc xác định phương thức trả lương của Công ty được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa công ty với người lao động và căn cứ vào quyết định “Về việc ban hành mức tiền lương” và phù hợp với tình hình cụ thể của Công ty.
  7. Khi có trên 50% NLĐ trong Công ty biểu quyết tán thành thì Quy chế tiền lương của Công ty có hiệu lực thi hành; các tập thể lao động và cá nhân NLĐ trong Công ty có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế.
  Điều 4. Để thực hiện tốt Quy chế trả tiền lương của Công ty các bộ phận chuyên môn luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, người lao động chấp hành tốt các quy định của Công ty.

  QUY CHẾ
  QUẢN LÝ TÀI CH ÍNH
  Công ty cổ phần Dịch vụ & giải pháp công nghệ thông tin.
  ( Ban hành theo quyết định số…../QĐ- GĐ ngày…tháng….năm 2007 của
  Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ & giải pháp công nghệ thông tin )

  CHƯƠNG I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1: Các căn cứ pháp lý.
  1.1. Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XI ngày 29/11/2005;
  1.2 Luật Kế toán do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2003;
  1.3. Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh”.
  1.4. Quyết định số 15/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành “Chế độ kế toán doanh nghiệp” và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  1.5 Luật thuế hiện hành và các văn bản hướng dẫn;
  1.6. Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ & giải pháp công nghệ thông tin ( sau đây gọi là: Công ty)
  Điều 2: Phạm vi điều chỉnh
  2.1.Quy chế tài chính này điều chỉnh các hoạt động trong công tác quản lý vốn, tài sản và kế toán tài chính, đầu tư của Công ty.
  2.2. Công tác quản lý vốn, tài sản và tài chính - kế toán của Công ty được điều chỉnh tại Quy chế tài chính này.
  Điều 3: Cơ quan quản lý
  Công ty chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp về hoạt động tài chính theo quy định của Pháp luật;

  Quy che quan ly Tai chinh itpro.doc
  Quy che tra luong ITPRO.doc
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự

 2. #2
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Oct 2015
  Bài viết
  13
  Tài liệu đã gửi
  0
  Tài liệu được mua
  0
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  109,762
  Tài khoản hiện có
  0 Xu

  Quy che luong, thuong - ITPro

  Cám ơn chủ top
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+