Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1

Tài Liệu: Quy chế đào tạo

 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Jan 2013
  Bài viết
  138
  Tài liệu đã gửi
  85
  Tài liệu được mua
  331
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  43,223
  Tài khoản hiện có
  2,061 Xu

  Quy chế đào tạo

  Chào các ACE,

  Em gửi cả nhà quy chế đào tạo của bên em.

  Em cảm ơn ACE

  QUYẾTĐỊNH
  V/v ban hành Quy chế đào tạo

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY THƯƠNG MẠI THÀNH THÀNH CÔNG

  - Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh ………………….
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ………………;
  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đào tạo.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 3. Phòng Nhân sự, các Đơn vị liên quan và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


  QUY CHẾ ĐÀO TẠO

  MỤC LỤC
  CHƯƠNG I.NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 3
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 3
  Điều 2. Giải thích từ ngữ 3
  Điều 3. Mục tiêu đào tạo 3
  Điều 4. Những nguyên tắc cơ bản trong đào tạo 4
  CHƯƠNG II.HÌNH THỨC, LOẠI HÌNH, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN VÀĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO 4
  Điều 5. Hình thức đào tạo 4
  Điều 6. Loại hình đào tạo 4
  Điều 7. Phương pháp đào tạo 5
  Điều 8. Thời gian đào tạo 6
  Điều 9. Điều kiện tham gia huấn luyện đào tạo 6
  CHƯƠNG III.QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CBNV TRONG ĐÀO TẠO 7
  Điều 10. Quyền lợi của CBNV được cử tham gia đào tạo 7
  Điều 11. Quyền lợi của CBNV tự đào tạo 7
  Điều 12. Quyền lợi của CBNV tham gia giảng dạy 8
  Điều 13. Trách nhiệm của CBNV được Công ty cử đi đào tạo 8
  Điều 14. Trách nhiệm của CBNV tham gia giảng dạy 8
  Điều 15. Thủ tục xin hỗ trợ đào tạo 9
  CHƯƠNG IV.TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 9
  Điều 16. Nội dung trọng tâm của chương trình huấn luyện đào tạo 9
  Điều 17. Cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo 10
  Điều 18. Công tác chuẩn bị đào tạo 10
  Điều 19. Thực hiện đào tạo 11
  Điều 20. Đánh giá khóa học 11
  Điều 21. Báo cáo kết quả đào tạo 12
  Điều 22. Đánh giá hiệu quả sau đào tạo 12
  CHƯƠNG V.CAM KẾT TRONG ĐÀO TẠO 13
  Điều 23. Đối tượng cam kết 13
  Điều 24. Cam kết đào tạo 13
  Điều 25. Bồi hoàn chi phí đào tạo 14
  Điều 26. Các quy ước trong cam kết đào tạo 15
  CHƯƠNG VI.ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 15
  Điều 27. Xử lý vi phạm trong đào tạo 15
  Điều 28. Trách nhiệm triển khai 15
  Điều 29. Điều khoản thi hành 16
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+