Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 5 của 5
 1. #1
  admin

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  111
  Tài liệu đã gửi
  92
  Tài liệu được mua
  169
  Tài liệu đã mua
  14
  Mã số thành viên
  32,001
  Tài khoản hiện có
  205 Xu

  Bảng theo dõi sự thay đổi của bộ luật lao động mới nhất 2012 update 19/8/2014

  Tôi nghĩ bảng theo dõi luật này của tôi sẽ giúp được nhiều cho các HR theo dõi tình trạng thay đổi luật lao động 2012 của Việt Nam. Trong này tôi có liệt kê ra các điều luật của Việt Nam và các nghị định sửa đôi, thông tư đi kèm với các nghị định trên. Ngoài ra trong bảng theo dõi, tôi có để link download free các văn bản luật.

  BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012 - MỚI NHẤT số: 10/2012/QH13 - ngày 18 tháng 6 năm 2012

  Chương I - Những quy định chung
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Điều 2. Đối tượng áp dụng
  Điều 3. Giải thích từ ngữ
  Điều 4. Chính sách của Nhà nước về lao động
  Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của người lao động
  Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động
  Điều 7. Quan hệ lao động
  Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm

  Chương II - Việc làm
  Điều 9. Việc làm, giải quyết việc làm
  Điều 10. Quyền làm việc của người lao động
  Điều 11. Quyền tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động
  Điều 12. Chính sách của Nhà nước hỗ trợ phát triển việc làm
  Điều 13. Chương trình việc làm
  Điều 14. Tổ chức dịch vụ việc làm

  Chương III - Hợp đồng lao động
  Mục 1: GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
  Điều 15. Hợp đồng lao động
  Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động
  Điều 17. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động
  Điều 18. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động
  Điều 19. Nghĩa vụ cung cấp thông tin trước khi giao kết hợp đồng lao động
  Điều 20. Những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động
  Điều 21. Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động
  Điều 22. Loại hợp đồng lao động
  Điều 23. Nội dung hợp đồng lao động
  Điều 24. Phụ lục hợp đồng lao động
  Điều 25. Hiệu lực của hợp đồng lao động
  Điều 26. Thử việc
  Điều 27. Thời gian thử việc
  Điều 28. Tiền lương trong thời gian thử việc
  Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc

  Mục 2 : THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
  Điều 30. Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động
  Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động
  Điều 32. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
  Điều 33. Nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
  Điều 34. Người lao động làm việc không trọn thời gian

  Mục 3 : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
  Điều 35. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động
  Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động
  Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động
  Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động
  Điều 39. Trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
  Điều 40. Huỷ bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
  Điều 41. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
  Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
  Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
  Điều 44. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế
  Điều 45. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã
  Điều 46. Phương án sử dụng lao động
  Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động
  Điều 48. Trợ cấp thôi việc
  Điều 49. Trợ cấp mất việc làm

  Mục 4 : HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU
  Điều 50. Hợp đồng lao động vô hiệu
  Điều 51. Thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu
  Điều 52. Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu

  Mục 5 : CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
  Điều 53. Cho thuê lại lao động
  Điều 54. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động
  Điều 55. Hợp đồng cho thuê lại lao động
  Điều 56. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
  Điều 57. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê lại lao động
  Điều 58. Quyền và nghĩa vụ của người lao động thuê lại
  Chương IV - Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề
  Điều 59. Học nghề và dạy nghề
  Điều 60. Trách nhiệm của người sử dụng lao động về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề
  Điều 61. Học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động
  Điều 62. Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề

  Chương V - Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể
  Mục 1 : ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC
  Điều 63. Mục đích, hình thức đối thoại tại nơi làm việc
  Điều 64. Nội dung đối thoại tại nơi làm việc
  Điều 65. Tiến hành đối thoại tại nơi làm việc

  Mục 2: THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ
  Điều 66. Mục đích của thương lượng tập thể
  Điều 67. Nguyên tắc thương lượng tập thể
  Điều 68. Quyền yêu cầu thương lượng tập thể
  Điều 69. Đại diện thương lượng tập thể
  Điều 70. Nội dung thương lượng tập thể
  Điều 71. Quy trình thương lượng tập thể
  Điều 72. Trách nhiệm của tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động trong thương lượng tập thể

  Mục 3 : THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
  Điều 73. Thỏa ước lao động tập thể
  Điều 74. Ký kết thỏa ước lao động tập thể
  Điều 75. Gửi thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan quản lý nhà nước
  Điều 76. Ngày có hiệu lực của thoả ước lao động tập thể
  Điều 77. Sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể
  Điều 78. Thoả ước lao động tập thể vô hiệu
  Điều 79. Thẩm quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu
  Điều 80. Xử lý thoả ước lao động tập thể vô hiệu
  Điều 81. Thoả ước lao động tập thể hết hạn
  Điều 82. Chi phí thương lượng tập thể, ký kết thoả ước lao động tập thể

  Mục 4 : THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ DOANH NGHIỆP
  Điều 83. Ký kết thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp
  Điều 84. Thực hiện thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp
  Điều 85. Thời hạn thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp
  Điều 86. Thực hiện thoả ước lao động tập thể trong trường hợp chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý, quyền sử dụng doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp

  Mục 5 : THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ NGÀNH
  Điều 87. Ký kết thoả ước lao động tập thể ngành
  Điều 88. Quan hệ giữa thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp với thoả ước lao động tập thể ngành
  Điều 89. Thời hạn thoả ước lao động tập thể ngành

  Chương VI - Tiền lương
  Điều 90. Tiền lương
  Điều 91. Mức lương tối thiểu
  Điều 92. Hội đồng tiền lương quốc gia
  Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động
  Điều 94. Hình thức trả lương
  Điều 95. Kỳ hạn trả lương
  Điều 96. Nguyên tắc trả lương
  Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
  Điều 98. Tiền lương ngừng việc
  Điều 99. Trả lương thông qua người cai thầu
  Điều 100. Tạm ứng tiền lương
  Điều 101. Khấu trừ tiền lương
  Điều 102. Chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương
  Điều 103. Tiền thưởng

  Chương VII - Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
  Mục 1 : THỜI GIỜ LÀM VIỆC
  Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường
  Điều 105. Giờ làm việc ban đêm
  Điều 106. Làm thêm giờ
  Điều 107. Làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt

  Mục 2 : THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI
  Điều 108. Nghỉ trong giờ làm việc
  Điều 109. Nghỉ chuyển ca
  Điều 110. Nghỉ hằng tuần
  Điều 111. Nghỉ hằng năm
  Điều 112. Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc
  Điều 113. Tạm ứng tiền lương, tiền tàu xe đi đường ngày nghỉ hằng năm
  Điều 114. Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ

  Mục 3 : NGHỈ LỄ, NGHỈ VIỆC RIÊNG, NGHỈ KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG
  Điều 115. Nghỉ lễ, tết
  Điều 116. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

  Mục 4: THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CÔNG VIỆC CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT
  Điều 117. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người làm công việc có tính chất đặc biệt

  Chương VIII - Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất
  Mục 1 : KỶ LUẬT LAO ĐỘNG
  Điều 118. Kỷ luật lao động
  Điều 119. Nội quy lao động
  Điều 120. Đăng ký nội quy lao động
  Điều 121. Hồ sơ đăng ký nội quy lao động
  Điều 122. Hiệu lực của nội quy lao động
  Điều 123. Nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động
  Điều 124. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động
  Điều 125. Hình thức xử lý kỷ luật lao động
  Điều 126. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải
  Điều 127. Xoá kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động
  Điều 128. Những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động
  Điều 129. Tạm đình chỉ công việc

  Mục 2 : TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT
  Điều 130. Bồi thường thiệt hại
  Điều 131. Nguyên tắc và trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại
  Điều 132. Khiếu nại về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

  Chương IX - An toàn lao động, vệ sinh lao động
  Mục 1 : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
  Điều 133. Tuân thủ pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động
  Điều 134. Chính sách của nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động
  Điều 135. Chương trình an toàn lao động, vệ sinh lao động
  Điều 136. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động
  Điều 137. Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc
  Điều 138. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

  Mục 2 : TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP
  Điều 139. Người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động
  Điều 140. Xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp
  Điều 141. Bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
  Điều 142. Tai nạn lao động
  Điều 143. Bệnh nghề nghiệp
  Điều 144. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
  Điều 145. Quyền của người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
  Điều 146. Các hành vi bị cấm trong an toàn lao động, vệ sinh lao động

  Mục 3 : PHÒNG NGỪA TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP
  Điều 147. Kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
  Điều 148. Kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động
  Điều 149. Phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động
  Điều 150. Huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động
  Điều 151. Thông tin về an toàn lao động, vệ sinh lao động
  Điều 152. Chăm sóc sức khỏe cho người lao động

  Chương X - Những quy định riêng đối với lao động nữ
  Điều 153. Chính sách của Nhà nước đối với lao động nữ
  Điều 154. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với lao động nữ
  Điều 155. Bảo vệ thai sản đối với lao động nữ
  Điều 156. Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai
  Điều 157. Nghỉ thai sản
  Điều 158. Bảo đảm việc làm cho lao động nữ nghỉ thai sản
  Điều 159. Trợ cấp khi nghỉ để chăm sóc con ốm, khám thai, thực hiện các biện pháp tránh thai
  Điều 160. Công việc không được sử dụng lao động nữ

  Chương XI - Những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên và một số loại lao động khác
  Mục 1: LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN
  Điều 161. Lao động chưa thành niên
  Điều 162. Sử dụng người lao động chưa thành niên
  Điều 163. Nguyên tắc sử dụng lao động là người chưa thành niên
  Điều 164. Sử dụng lao động dưới 15 tuổi
  Điều 165. Các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên

  Mục 2: NGƯỜI LAO ĐỘNG CAO TUỔI
  Điều 166. Người lao động cao tuổi
  Điều 167. Sử dụng người lao động cao tuổi

  Mục 3: NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI, LAO ĐỘNG CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM, LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
  Điều 168. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, lao động cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
  Điều 169. Điều kiện của lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam
  Điều 170. Điều kiện tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài
  Điều 171. Giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
  Điều 172. Công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động
  Điều 173. Thời hạn của giấy phép lao động
  Điều 174. Các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực
  Điều 175. Cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động

  Mục 4: LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT
  Điều 176. Chính sách của Nhà nước đối với lao động là người khuyết tật
  Điều 177. Sử dụng lao động là người khuyết tật
  Điều 178. Các hành vi bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật

  Mục 5: LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH
  Điều 179. Lao động là người giúp việc gia đình
  Điều 180. Hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình
  Điều 181. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động
  Điều 182. Nghĩa vụ của lao động là người giúp việc gia đình
  Điều 183. Những hành vi bị nghiêm cấm đối với người sử dụng lao động

  Mục 6 : MỘT SỐ LAO ĐỘNG KHÁC
  Điều 184. Người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao
  Điều 185. Người lao động nhận công việc về làm tại nhà

  Chương XII - Bảo hiểm xã hội
  Điều 186. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
  Điều 187. Tuổi nghỉ hưu

  Chương XIII - Công đoàn
  Điều 188. Vai trò của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động
  Điều 189. Thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức
  Điều 190. Các hành vi bị nghiêm cấm đối với người sử dụng lao động liên quan đến thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn
  Điều 191. Quyền của cán bộ công đoàn cơ sở trong quan hệ lao động
  Điều 192. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với tổ chức công đoàn
  Điều 193. Bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức

  Chương XIV - Giải quyết tranh chấp lao động
  Mục 1 : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
  Điều 194. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động
  Điều 195. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giải quyết tranh chấp lao động
  Điều 196. Quyền và nghĩa vụ của hai bên trong giải quyết tranh chấp lao động
  Điều 197. Quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động
  Điều 198. Hòa giải viên lao động
  Điều 199. Hội đồng trọng tài lao động

  Mục 2: THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN
  Điều 200. Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân
  Điều 201. Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động
  Điều 202. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

  Mục 3: THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ
  Điều 203. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể
  Điều 204. Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại cơ sở
  Điều 205. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
  Điều 206. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của Hội đồng trọng tài lao động
  Điều 207. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
  Điều 208. Cấm hành động đơn phương trong khi tranh chấp lao động tập thể đang được giải quyết

  Mục 4: ĐÌNH CÔNG VÀ GIẢI QUYẾT ĐÌNH CÔNG
  Điều 209. Đình công
  Điều 210. Tổ chức và lãnh đạo đình công
  Điều 211. Trình tự đình công
  Điều 212. Thủ tục lấy ý kiến tập thể lao động
  Điều 213. Thông báo thời điểm bắt đầu đình công
  Điều 214. Quyền của các bên trước và trong quá trình đình công
  Điều 215. Những trường hợp đình công bất hợp pháp
  Điều 216. Thông báo quyết định đóng cửa tạm thời nơi làm việc
  Điều 217. Trường hợp cấm đóng cửa tạm thời nơi làm việc
  Điều 218. Tiền lương và các quyền lợi hợp pháp khác của người lao động trong thời gian đình công
  Điều 219. Hành vi bị cấm trước, trong và sau khi đình công
  Điều 220. Trường hợp không được đình công
  Điều 221. Quyết định hoãn, ngừng đình công
  Điều 222. Xử lý cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục

  Mục 5: TÒA ÁN XÉT TÍNH HỢP PHÁP CỦA CUỘC ĐÌNH CÔNG
  Điều 223. Yêu cầu Toà án xét tính hợp pháp của cuộc đình công
  Điều 224. Thủ tục gửi đơn yêu cầu Toà án xét tính hợp pháp của cuộc đình công
  Điều 225. Thẩm quyền xét tính hợp pháp của cuộc đình công
  Điều 226. Thành phần hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công
  Điều 227. Thủ tục giải quyết đơn yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công
  Điều 228. Đình chỉ việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công
  Điều 229. Những người tham gia phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công
  Điều 230. Hoãn phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công
  Điều 231. Trình tự phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công
  Điều 232. Quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công
  Điều 233. Xử lý vi phạm
  Điều 234. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công
  Chương XV - Quản lý nhà nước về lao động
  Điều 235. Nội dung quản lý nhà nước về lao động
  Điều 236. Thẩm quyền quản lý nhà nước về lao động

  Chương XVI - Thanh tra lao động, xử phạt vi phạm pháp luật về lao động
  Điều 237. Nhiệm vụ thanh tra nhà nước về lao động
  Điều 238. Thanh tra lao động
  Điều 239. Xử lý vi phạm trong lĩnh vực lao động

  Chương XVII - Điều khoản thi hành
  Điều 240. Hiệu lực của Bộ luật lao động
  Điều 241. Hiệu lực đối với nơi sử dụng dưới 10 người lao động
  Điều 242. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

  Huong dan theo doi luat lao dong 2012 ver1.xlsx

  Update ver2
  Update ver3
  Update ver4
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Last edited by Train; 02-11-2015 at 04:11 PM.
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search

 2. #2
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  836
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  1,151 Xu
  Update version 3: Thêm
  - Luật con (Luật việc làm)
  - Nghị định Nghị định 05/2015/NĐ-CP v/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao Động về hợp đồng lao động, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, Giải quyết tranh chấp lao động, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2015
  - Công văn hướng dẫn trợ cấp mất việc làm
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search

 3. #3
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  836
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  1,151 Xu
  Update version 4:
  - Thêm TT 04/2015 - BCA quy định các biểu mẫu hồ sơ liên quan đến việc xuất cảnh, nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 25/02/2015
  - Thêm 1 số công văn của bộ lao động tháng 1
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search

 4. #4
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Oct 2015
  Đang ở
  Vung Tau
  Bài viết
  2
  Tài liệu đã gửi
  1
  Tài liệu được mua
  0
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  109,402
  Tài khoản hiện có
  749 Xu

  Bảng theo dõi sự thay đổi của Bộ Luật LĐ mới nhất 2012

  Hi bạn Cường,
  Đọc bảng theo dõi này mình thấy rất hũu ích vì được hệ thống hoá cho tất cả các vấn đề liên quan tứ luật vá các văn bản hướng dẫn dưới Luật.
  Xin hỏi là từ đó đến nay, Cường đã update gì them cho bang theo dõi này chưa?
  Nếu có thì share cho mn với. Xin cảm ơn tâm huyết của Cường cho Công đồng Nhân sự.
  B/R
  TTran
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự

 5. #5
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Aug 2019
  Bài viết
  1
  Tài liệu đã gửi
  0
  Tài liệu được mua
  0
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  155,074
  Tài khoản hiện có
  0 Xu
  Lên thôi nào anh em
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

Similar Threads

 1. Bộ luật Lao động 2012 (Update: Bản tiếng Anh), Labor Code 2012 (Vietnamese & English version)
  By Trunghq in forum Cho, bán tài liệu biểu mẫu Luật lao động, BHXH
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 10-01-2014, 04:14 PM
 2. Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 08-31-2014, 06:33 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-11-2014, 12:05 PM
 4. Nghị định 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 - Tăng thêm thời gian đăng ký bảo hiểm thất nghiệp
  By Train in forum Cho, bán tài liệu biểu mẫu Luật lao động, BHXH
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 11-28-2012, 05:31 PM
 5. Trừ lương nhân viên thay vì làm theo quy định???
  By Đỗ Thị Minh Sáng in forum Hỏi đáp, tư vấn, trao đổi kinh nghiệm
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 08-07-2012, 05:11 PM
Find us on Google+