Quy định không rõ ràng : Không đi trước hoặc = giờ quy định # đi muộn?

Printable View