Nghỉ việc thì được trả lương theo thực tế làm việc hay ngày trên đơn ?

Printable View