Giám đốc là người nước ngoài có nhất thiết phải trả lương ở VN và đóng thuế ở Viet Nam hay không?

Printable View