Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Jan 2013
  Bài viết
  32
  Tài liệu đã gửi
  41
  Tài liệu được mua
  6
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  43,221
  Tài khoản hiện có
  180 Xu

  Các tiểu ban của doanh nghiệp trực thuộc HĐQT hay Ban điều hành?

  Các tiểu ban của doanh nghiệp trực thuộc HĐQT hay Ban điều hành?

  Doanh nghiệp tôi đang có kế hoạch thành lập các tiểu ban như kiểm toán, nhân sự... Xin hỏi, tiểu ban nên trực thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) hay Ban điều hành, vì trong công việc hàng ngày, tiểu ban này sẽ làm việc với Ban điều hành nhiều hơn?

  Ông Đinh Ngọc Sơn, Giám đốc Tư vấn doanh nghiệp,CTCK FPT:

  Khi hỏi câu hỏi này, trước hết doanh nghiệp cần xem xét lại chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của HĐQT và Ban điều hành được quy định trong điều lệ, quy chế quản trị của công ty cho rõ ràng; đảm bảo không nhầm lẫn, chồng chéo trong phân công công việc giữa HĐQT và Ban điều hành.

  HĐQT là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Điều 149, Luật Doanh nghiệp 2014).

  Giám đốc hoặc tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của HĐQT; chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao (Điều 157, Luật Doanh nghiệp 2014).

  Khi quy mô, mức độ phức tạp và tầm quan trọng của các vấn đề cần HĐQT ra quyết định ngày càng lớn thì HĐQT cần phải thành lập các tiểu ban để xử lý hiệu quả, chuyên trách từng lĩnh vực, giám sát, kiểm soát hiệu quả hoạt động của Ban điều hành, cũng như tăng cường tính khách quan và độc lập trong các phán quyết của mình, đặc biệt trong các lĩnh vực như lương thưởng, đề cử thành viên HĐQT. Do đó, khi thành lập tiểu ban, có nghĩa là tiểu ban trực thuộc HĐQT.

  Mặc dù không bắt buộc, nhưng Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng khuyến khích các doanh nghiệp thành lập các tiểu ban để hỗ trợ hoạt động của HĐQT, bao gồm tiểu ban chính sách phát triển, tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng và các tiểu ban đặc biệt khác theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (Điều 32, Thông tư 121/2012/TT-BTC).
  VietBao.vn
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự

 2. #2
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Jun 2019
  Bài viết
  2
  Tài liệu đã gửi
  1
  Tài liệu được mua
  0
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  154,240
  Tài khoản hiện có
  0 Xu

  Các tiểu ban của doanh nghiệp trực thuộc HDQT hay Ban điều hành

  Rất cám ơn bạn, giúp mình hiểu được quy chế trực thuộc HDQT
  Trích dẫn Gửi bởi anhnguyet.ql Xem bài viết
  Các tiểu ban của doanh nghiệp trực thuộc HĐQT hay Ban điều hành?

  Doanh nghiệp tôi đang có kế hoạch thành lập các tiểu ban như kiểm toán, nhân sự... Xin hỏi, tiểu ban nên trực thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) hay Ban điều hành, vì trong công việc hàng ngày, tiểu ban này sẽ làm việc với Ban điều hành nhiều hơn?

  Ông Đinh Ngọc Sơn, Giám đốc Tư vấn doanh nghiệp,CTCK FPT:

  Khi hỏi câu hỏi này, trước hết doanh nghiệp cần xem xét lại chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của HĐQT và Ban điều hành được quy định trong điều lệ, quy chế quản trị của công ty cho rõ ràng; đảm bảo không nhầm lẫn, chồng chéo trong phân công công việc giữa HĐQT và Ban điều hành.

  HĐQT là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Điều 149, Luật Doanh nghiệp 2014).

  Giám đốc hoặc tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của HĐQT; chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao (Điều 157, Luật Doanh nghiệp 2014).

  Khi quy mô, mức độ phức tạp và tầm quan trọng của các vấn đề cần HĐQT ra quyết định ngày càng lớn thì HĐQT cần phải thành lập các tiểu ban để xử lý hiệu quả, chuyên trách từng lĩnh vực, giám sát, kiểm soát hiệu quả hoạt động của Ban điều hành, cũng như tăng cường tính khách quan và độc lập trong các phán quyết của mình, đặc biệt trong các lĩnh vực như lương thưởng, đề cử thành viên HĐQT. Do đó, khi thành lập tiểu ban, có nghĩa là tiểu ban trực thuộc HĐQT.

  Mặc dù không bắt buộc, nhưng Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng khuyến khích các doanh nghiệp thành lập các tiểu ban để hỗ trợ hoạt động của HĐQT, bao gồm tiểu ban chính sách phát triển, tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng và các tiểu ban đặc biệt khác theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (Điều 32, Thông tư 121/2012/TT-BTC).
  VietBao.vn
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+