Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Jan 2013
  Bài viết
  138
  Tài liệu đã gửi
  85
  Tài liệu được mua
  335
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  43,223
  Tài khoản hiện có
  2,094 Xu

  Danh sách những biểu mẫu sửa đổi, bổ sung mới 2015 theo TT 92/2015

  Xin chia sẻ với các danh sách những biểu mẫu sửa đổi, bổ sung mới về tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh và mẫu biểu, tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới để giúp các bạn kế toán có thể cập nhật mới nhất những thay đổi và hoàn thành tốt công việc của mình  Danh sách những biểu mẫu, tờ khai sửa đổi, bổ sung như sau:
  1.Thay thế mẫu số 01/THKH và 01A/KK-HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC bằng mẫu số 01/CNKD theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
  2. Thay thế các mẫu biểu số 02/THKH, 01/KK-TTS ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC bằng các mẫu biểu mới tương ứng số 01/TB-CNKD, 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
  3. Thay thế mẫu số 01/KK-BHĐC và 01/KK-XS ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC bằng mẫu số 01/BHXSĐC ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
  4. Thay thế mẫu số 02-1/BK-BH, 02-1/BK-ĐC và 02-1/BK-XS ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC bằng mẫu số 01-1/BK-BHXSĐC ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC..
  5. Thay thế mẫu số 21a/XN-TNCN và 21b/XN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC bằng mẫu số 09/XN-NPT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
  6. Thay thế mẫu Biên lai thu thuế số CTT-50 ban hành kèm theo Quyết định số 1042/1998/QĐ-BTC ngày 15/8/1998 của Bộ Tài chính bằng mẫu số CTT-50 ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC để lập và cấp cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.
  7. Sửa đổi các mẫu biểu số 05/KK-TNCN, 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN, 02/KK-TNCN, 11/KK-TNCN, 11-1/TB-TNCN, 04-2/KK-TNCN, 07/KK-TNCN, 09/KK-TNCN, 09-3/KK-TNCN, 16/ĐK-TNCN, 04-2/TNCN, 23/CK-TNCN, 03/KK-TNCN, 17/TNCN, 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính bằng các mẫu biểu mới tương ứng số 05/QTT-TNCN, 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN, 05/KK-TNCN, 03/BĐS-TNCN, 03/TBT-BĐS-TNCN, 04/UQ-QTT-TNCN, 02/KK-TNCN, 02/QTT-TNCN, 02-1/BK-QTT, 02/ĐK-NPT-TNCN; 02/UQ-QTT-TNCN, 02/CK-TNCN; 06/TNCN, 07/CTKT-TNCN, 08/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

  Danh mục các mẫu biểu, tờ khai thuế các bạn tải tại đây: Mẫu biểu kèm TT 92/2015

  1.To khai ca nhan kinh doanh 01-CNKD.docx
  2. Bang ke chi tiet ca nhan kinh doanh 01-1.CNKD.doc
  3. Thong bao 01-TBTDK-CNKD.doc
  4.Thong bao khoan dau nam 01-1-CNKD.doc
  5. Bang cong khai thong tin ho khoan 01 CKTT-CNKD.doc
  6. Bao cao tinh hinh su dung hoa don ban hang 01 BC-SDHD-CNKD.doc
  7. To khai CN cho thue tai san 01 TTS.doc
  8. Bang ke chi tiet hop dong cho thue tai san 01-1 BK-TTS.doc
  9. To khai khau tru thue TNCN 01 XSBHDC.doc
  10. Bang ke 01-1.BK-BHXSDC.docx
  11.To khai thue nam 01. TKN-BHSXDC.docx
  12. To khai thue TNCN 02.KK-TNCN (07).DOC
  13.To khai ca nhan tien luong quyet toan 02 QT-TNCN(09).docx
  14. Phu luc 02-1.BK-QTT-TNCN.doc
  15.To khai dang ky nguoi phu thuoc 02.DK-NPT-TNCN (16).doc
  16.Thong bao ma so thue nguoi phu thuoc 02.TB-MST-NPT(16-1).doc
  17. Giay uy quyen quyet toan 02 UQQT-TNCN (04).docx
  18. Ban cam ket 02.CK-TNCN.doc
  19. To khai chuyen nhuong bds 03 BDS-TNCN(11).docx
  20.Thong bao thue 03 TBBDS-TNCN(11-1).docx
  21. To khai 04 CNV-TNCN.doc
  22. Thong bao nop thue 04.TBT-CNV-TNCN.doc
  23. To khai 04.DTV-TNCN(24).doc
  24. To khai 04.TKQT-TNCN.doc
  25.Thong bao nop thue 04.TB-TKQT-TNCN.doc
  26. To khai 04.NNG-TNCN(19).doc
  27.To khai khau tru tien luong 05KK_TNCN (02).doc
  28.To khai quyet toan 05QT-TNCN (05).doc
  29.Bang ke 05-1 BK-TNCN (05-1).doc
  30. Bang ke 05-2.BK-TNCN (05-2).doc
  31.Bang ke 05-3.BK-QTT-TNCN.doc
  32.DS ca nhan nhan thu nhap 05 DS-TNCN (25).doc
  33. To khai 06 TNCN (06).doc
  34. Don de nghi cap bien lai khau tru 07.CTKT-TNCN.doc
  35. Van ban de nghi mien giam thue 08.MGT-TNCN.doc
  37. Mau CTT 50.doc
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+