Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  179
  Tài liệu đã gửi
  227
  Tài liệu được mua
  407
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,007
  Tài khoản hiện có
  717 Xu

  Quản lý xuất khẩu lao động tại Trung tâm phát triển việc làm và xuất khẩu lao động – Công ty cung ứng vật tư xuất nhập khẩu thiết bị đường sắt

  Lời nói đầu
  Mục đích ý nghĩa của công tác XKLĐ, lý do lùa chọn đề tài
  Mục đích ý nghĩa của công tác XKLĐ
  XKLĐ là một chủ trương đường lối của Đảng
  XKLĐ là một tất yếu
  XKLĐ khai thác mối quan hệ đã tạo lập với Thị trường nước ngoàI của các đơn vị làm công tấc xuất khẩu
  XKLĐ là một trong những biện pháp tăng doanh thu cho các doanh nghiệp xuất khẩu lao động và cho Nhà nước
  XKLĐ là một khâu trong quá trình hôị nhập kinh tế
  XKLĐ là hình thức tạo việc làm trong nền kinh tế thị trường
  Lý do lùa chọn đề tài
  Do XKLĐ là một hướng đi mới trong vấn đề tạo việc làm và Do bản thân rất tâm đắc với đề tài này
  Do bản thân thực tập tại Trung tâm phát triển việc làm và xuất khẩu lao động nên có điều kiện thực hiện đề tài.
  Khái quát chung về Trung tâm phát triển việc làm và XKLĐ -- Công ty VIRASIMEX
  Sự hình thành và phát triển của Trung tâm
  Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm
  Chức năng nhiệm vụ của phòng ban
  Quy trình thực hiện công tác XKLĐ tại Trung tâm
  Tuyển chọn lao động
  Đào tạo, giáo dục định hướng
  Hoàn thiện hồ sơ
  Quản lý lao động tại nước ngoài
  Thanh lý hợp đồng
  Phân tích thực trạng quản lý XKLĐ tại Trung tâm
  Lập kế hoạch XKLĐ
  Kết quả thực hiện XKLĐ
  Đánh giá kết quả đã đạt được và những tồn tại trong công tác XKLĐ tại Trung tâm
  Kết quả đạt được
  Những tồn tại cần khắc phục
  Nguyên nhân của những tồn tại
  Các giải pháp khắc phục khó khăn và đẩy mạnh công tác XKLĐ tại Trung tâm trong thời gian tới
  Giải pháp từ việc tạo thị trường, tìm cầu lao động từ nước ngoài
  Giải pháp tăng cường nâng cao chất lượng lao động xuất khẩu
  Nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả XKLĐ
  Giải pháp trong việc bảo đảm quyền lợi người lao động
  Giải pháp trong công tác giáo dục định hướng
  Giải pháp tăng cường tính kỷ luật

  LấI NÃI đầU

  Đối với mỗi một quốc gia thì một trong những vấn đỊ đưỵc xã hội quan tâm là làm thế nào đĨ giải quyết tình trạng thiếu viƯc làm cho người lao động. Nhất là với các nước đang phát triĨn thì đó là một trong những ưu tiên hàng đầu trong lĩnh vực phát triĨn nguồn nhân lực.

  Làm thế nào đĨ giải quyết viƯc làm chao người lao động ?
  Một trong những giải pháp đĨ trả lời câu hỏi trên đối với các nước đang phát triĨn nói chung và nước ta nói riêng là đưa người lao động sang làm viƯc tại nước ngoài nơi có nhu cầu vỊ sức lao động.

  Đưỵc đào tạo đĨ trở thành một nhà quản lý lao động nên bản thân em cịng rất muốn làm thế nào đó tìm một hướng đi cho vấn đỊ giảI quyết tình trạng thiếu viƯc làm. Em nghĩ rằng xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp tạo viƯc làm trong thời đại mới – Thời kỳ hội nhập kinh tế.

  Cái gì mới bao giờ cịng chứa đựng trong nó nhiỊu bất ngờ cần khám phá, chính vì thế em rất muốn đưỵc nghiên cứu tìm hiĨu vỊ vấn đỊ này. Hơn thế nữa bản thân em lại đưỵc thực tập tại Trung tâm phát triĨn viƯc làm xuất khẩu lao động một doanh nghiƯp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động vì vậy em có điỊu kiƯn đĨ nghiên cứu vỊ xuất khẩu lao động.

  Do đó em đã chọn đỊ tài “ Quản lý xuất khẩu lao động tại Trung tâm phát triển việc làm và xuất khẩu lao động – Công ty cung ứng vật tư xuất nhập khẩu thiết bị đường sắt. Thực trạng và giải pháp để nghiên cứu và tìm hiểu trong quá trình thực tập.
  Để phục vụ cho mục đích của mình em đã tiến hành

  Quan sát thực tế công tác quản lý xuất khẩu lao động tại Trung tâm đĨ đưa ra nhận xé đánh giá ưu khuyết điĨm cđa quá trình xuất khẩu lao động, từ đó kiến nghị giải pháp.
  Dựa vào số liƯu đưỵc cung cấp đĨ phân tích thực trạng xuất khẩu lao động tại Trung tâm.

  Kết hỵp với các phương tiƯn thông tin đại chĩng đĨ theo dõi vỊ tình hình xuất khẩu lao động chung cđa các doanh nghiƯp và đưa ra giải pháp đĨ Trung tâm hoàn thiƯn công tác xuất khẩu lao động.

  Tìm hiểu các vấn đề về chính sách kinh tế, tình hình biến động vỊ kinh tế đĨ dự đoán tương lai cđa xuất khẩu lao động.

  Do hiểu biết và những nghiên cứu của bản thân em còn hạn chế vì thời gian và kinh nghiệm nên không tránh khỏi những thiếu xót, em mong các thầy cô xem xét góp ý để em có thể hoàn thiện kiến thức bản thân mình.

  Em xin chân thành cảm ơn!
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+