Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  961
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  402 Xu

  Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ Phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

  MỞ ĐẦU

  1.1 . Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài
  Như chúng ta đã biết, mọi hoạt động trong xã hội đều cần có sự tham gia của con người. Con người là yếu tố tiên quyết định sự phát triển của xã hội. Ngày nay, xã hội đang phát triển theo hướng ngày càng hiện đại, trình độ khoa học kĩ thuật ngày càng cao. Việt Nam đang gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO. Đây là cơ hội để Viêt Nam đặt quan hệ hợp tác, làm ăn, học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế, xã hội với các nước phát triển trên trường quốc tế, đưa đất nước vươn lên tầm cao mới. Nhưng song song với nó cũng đặt ra những thách thức không nhỏ để các tổ chức, các doanh nghiệp tồn tại trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt và phải tuân thủ đúng luật chơi trên sân chơi quốc tế. Vì thế yêu cầu đặt ra là phải đào tạo được nguồn nhân lực có trình độ cao. Muốn vậy thì các công ty, tổ chức phải chú trọng công tác tuyển dụng nhân sự để đảm bảo chất lượng tốt ngay từ khâu đầu vào, không ít cơ quan, tổ chức doanh nghiệp dù đã tốn nhiều chi phí tuyển dụng nhân sự" onclick="replacer_hook(136)" target="_blank" href="http://tailieunhansu.com/diendan/f563/chi-phi-tuyen-dung-nhan-luc-51180/">chi phí tuyển dụng nhân sự nhưng hiệu quả thu được lại không được cao như mong đợi, gây lãng phí tiền bạc và ảnh hưởng đến vị thế, mục tiêu phát triển trong tương lai của doanh nghiệp. Chất lượng nguồn nhân lực ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại phát triển và thành công của mọi doanh nghiệp.

  Chính vì thế các công ty đã bỏ ra nhiều chi phí để săn tìm, tuyển dụng được nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Với kết cấu dân số trẻ, mật độ dân số tăng cao ở các đô thị hiện đại thì thị trường lao động của Việt Nam khá dồi dào. Tuy nhiên không phải vậy mà các doanh nghiệp có thể dễ dàng tìm kiếm các ứng viên phù hợp. Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam luôn quan tâm đến công tác tuyển dụng nhân sự nhằm tìm kiếm những ứng viên phù hợp với vị trí công tác, tận tụy, trung thành với công ty, đóng góp một phần không nhỏ vào thành công của công ty trong bao năm qua. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, do kinh tế thế giới có nhiều biến động đã ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Sự chuyển dịch cơ cấu lao động trong nước đã ảnh hưởng đến thị trường nguồn lao động của công ty. Vì vậy, công tác tuyển dụng nhân sự phù hợp với điều kiện tiêu chuẩn làm việc của công ty trở nên khó khăn hơn. Hiện nay, Công ty có gặp một số khó khăn trong công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài nhằm đáp ứng đủ số lao động cần thiết cho yêu cầu phục vụ hoạt động kinh doanh và phục vụ chi mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Chính vì thế, trong quá trình thực tập tại Công ty, đây là vấn đề em thực sự quan tâm. Bởi vậy, tính cấp thiết cần đặt ra với Công ty là nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài.

  Từ những lý luận trên, em xin đưa ra hướng đề tài nghiên cứu Chuyên đề tốt nghiệp
  “Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ Phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam”
  1.2 Các mục nghiên cứu
  Thứ nhất, làm rõ một số lý thuyết cơ bản về TDNS
  Thứ hại, vận dụng hệ thống lý thuyết về TDNS vào tình hình thực tế tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Viêt Nam. Từ đó làm rõ được những vấn đề liên quan đến công tác tuyển dụng của Công ty ,như quy trình tuyển dụng, nguồn tuyển dụng, những thành tựu đã đạt được và những khó khăn, hạn chế còn tồn tại…
  Thứ ba, từ thực trạng công tác TDNS tại Công ty, em đề xuất với Công ty một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác này.

  1.3 Phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 Về mặt không gian
  Nghiên cứu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả tuyển dụng nhân sự, cụ thể hơn là kết quả tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  1.3.2 Về mặt thời gian
  Đề tài nghiên cứu khảo sát thu thập dữ liệu để phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong ba năm từ 2008 đến 2010. Trong đó lấy năm 2010 làm gốc để phân tích so sanh với kết quả hai năm trước đó.

  1.4 Kết cấu chuyên đề tốt nghiệp
  Chương 1: Tóm lược một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài của doanh nghiệp.
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
  Chương 3: Các kết luận và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

  MỤC LỤC

  LỜI CẢM ƠN ………………………………………… ……………….….i
  MỤC LỤC ………………………………………… ………..………ii,iii,iv
  DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ………………….…………………v
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT……………………………………… ……….vi
  MỞ ĐẦU............................................ .................................................. ............1
  CHƯƠNG 1 i
  TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CỦA DOANH NGHIỆP 4
  1.1. Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản 4
  1.1.1. Quản trị nhân sự 4
  1.1.2. Tuyển dụng nhân sự 4
  1.2. Nội dung của tuyển dụng nhân sự 5
  1.2.1. Nguồn tuyển dụng nhân sự 5
  1.2.1.1 Nguồn bên trong doanh nghiệp 5
  1.2.1.2 Nguồn bên ngoài doanh nghiệp 5
  1.2.2. Quy trình tuyển dụng nhân sự 6
  1.2.2.1. Định danh công việc cần tuyển dụng 7
  1.2.2.2 Thông báo tuyển dụng 7
  1.2.2.3. Thu nhận và xử lý hồ sơ 8
  1.2.2.4. Tổ chức thi tuyển 8
  1.2.2.5. Đánh giá ứng viên 8
  1.2.2.6. Quyết định tuyển dụng 9
  1.2.2.7. Hội nhập nhân viên mới 9
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài. 9
  1.3.1 Các nhân tố khách quan 9
  1.3.2 Các nhân tố chủ quan 10


  CHƯƠNG 2 12
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM. 12
  2.1 Phương pháp nghiên cứu 12
  2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp. 12
  2.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 12
  2.1.2.1. Phương pháp điều tra trắc nghiệm 12
  2.1.2.2. Phương pháp phỏng vấn 12
  2.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 13
  2.2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Đầu tư Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 13
  2.2.1.1. Giới thiệu chung 13
  2.2.1.2. Cơ cấu tổ chức 14
  2.2.1.3. Chức năng nhiệm vụ 14
  2.2.1.4. Ngành nghề kinh doanh 15
  2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh công ty trong 3 năm 2008 - 2010 15
  2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty 17
  2.2.3.1 Các nhân tố khách quan 17
  2.2.3.2 Các nhân tố chủ quan 18
  2.3. Phân tích dữ liệu điều tra và phỏng vấn về thực trạng tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Đầu tư Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 19
  2.3.1. Phân tích dữ liệu về các nguồn tuyển dụng tại công ty 19
  2.3.2. Phân tích dữ liệu về quy trình tuyển dụng nhân lực tại công ty 20
  2.4. Phân tích dữ liệu thứ cấp về thực trạng tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 21
  2.4.1. Tình hình nhân sự tại Công ty từ năm 2008 – 2010 21
  Bảng2.4: Kết cấu nhân sự của công ty trong ba năm 2008-2010 theo các chỉ tiêu 22
  2.4.2. Thực trạng tuyển dụng nhân sự tai công ty từ năm 2008-2010 23
  2.4.2.1. Kết quả tuyển dụng nhân sự tại công ty trong ba năm 2008-2010 23
  2.4.3. Quy trình tuyển dụng tại công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 24
  CHƯƠNG 3. 26
  CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU T Ư VÀ PHÁT TRIỀN VIỆT NAM 26
  3.1 Các kết luận và phát hiện qua công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 26
  3.1.1 Những ưu điểm và nguyên nhân 26
  3.1.2 Các hạn chế và nguyên nhân 27
  3.2. Các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần chứng khoán ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 29
  3.2.1. Nâng cao nhận thức vai trò công tác tuyển dụng nhân sự 29
  3.2.2 Mở rộng nguồn tuyển dụng nhân sự 29
  3.2.3. Đổi mới quy trình tuyển dụng 30
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. N
  Refback This thread
  01-22-2013, 06:32 PM
 2. 01-17-2013, 02:42 AM

Similar Threads

Find us on Google+