Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  165
  Tài liệu đã gửi
  165
  Tài liệu được mua
  576
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  32,025
  Tài khoản hiện có
  6,134 Xu

  Một số phương pháp lập kế hoạch, ứng dụng vào công tác lập kế hoạch chiến lược của công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 842

  Lời mở đầu

  Việc gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO là một trong những bước phát triển lớn của nền kinh tế Việt Nam, nó mở ra cho đất nước chúng ta rất nhiều thời cơ và các thách thức mới. Các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập cũng không tránh khỏi những bỡ ngỡ, những khó khăn bước đầu. Chính vì vậy mà các doanh nghiệp rất cần có những biện pháp để có thể tồn tại phát triển một cách vững mạnh trong điều kiện mới này.

  Trong nền kinh tế kế hoạch trước đây, môi trường không có nhiều biến đổi, các kế hoạch gần thường là những quyết định mang tính chất mệnh lệnh phát ra từ trung ương. Nhưng trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, cùng với sự phát triển về kinh tế, các doanh nghiệp được thành lập dưới rất nhiều hình thức, quy mô, tính chất khác nhau, các sản phẩm dịch vụ ngày càng đa dạng, phong phú. Các doanh nghiệp nhà nước cũng đã từng bước cổ phần hoá để đi vào môi trường cạnh tranh rất khốc liệt nhưng nhiều cơ hội này.Cần phải làm gì để có thể khắc phục khó khăn để tồn tại và phát triển trong môi trường kinh doanh nhiều biến động này?- đây là một câu hỏi buộc các nhà quản lý phải tìm ra câu trả lời thích hợp. Áp dụng những tiến bộ và những thành tựu của các nước phát triển vào hoạt động của doanh nghiệp mình là một điều mà các doanh nghiệp Việt Nam cần làm để có thể xây dựng doanh nghiệp mình phát triển. Trong đó công tác lập kế hoạch là một trong những công cụ hàng đầu để các nhà quản lý có thể điều hành doanh nghiệp của mình.

  Qua quá trình thực tập tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 842 và tham khảo một số các tài liệu kinh tế khác, em cũng đã nhận thấy được sự cần thiết và tầm quan trọng của các kế hoạch, đặc biệt là các kế hoạch chiến lược đối với sự phát triển của công ty. Chính vì thế em đã mạnh dạn chọn đề tài : “Một số phương pháp lập kế hoạch, ứng dụng vào công tác lập kế hoạch chiến lược của công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 842.”

  Đây là một đề tài tương đối rộng nên mặc dù đã có được sự giúp đỡ tận tình của ban giám đốc và các cán bộ chuyên viên trong phòng kế hoạch, xong do kiến thức và trình độ có hạn nên còn rất nhiều hạn chế và thiếu sót. Tuy nhiên, sau một thời gian nghiên cứu và thực tập tại công ty em cũng đã hoàn thành được chuyên đề này.
  Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn cùng các cán bộ nhân viên trong công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 842 đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, hướng dẫn tận tình để em có thể hoàn thành chuyên đề này.

  MỤC LỤC
  Lời mở đầu 1
  Chương 1: Kế hoạch – Vai trò của công tác lập kế hoạch đối với các tổ chức. 3
  1. Kế hoạch của tổ chức 3
  1.1. Khái niệm kế hoạch: 3
  1.2. Các khái niệm liên quan: 3
  1.2.1. Kế hoạch hoá: 3
  1.2.2. Chiến lược: 4
  1.2.3. Mục tiêu: 4
  1.3.Vai trò của kế hoạch : 4
  1.4. Các loại kế hoạch: 6
  1.4.1. Theo góc độ thời gian 6
  1.4.2. Theo các cấp kế hoạch 6
  1.4.3. Theo hình thức thể hiện: 7
  2. Các phương pháp lập kế hoạch: 9
  2.1. Khái niệm: 9
  2.2. Nguyên tắc của việc lập kế hoạch: 9
  2.2.1. Nguyên tắc thống nhất: 9
  2.2.2. Nguyên tắc tham gia: 9
  2.2.3. Nguyên tắc linh hoạt: 10
  2.2.4. Nguyên tắc cam kết: 10
  2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch: 10
  2.3.1. Các cấp quản lý trong tổ chức: 10
  2.3.2. Chu kỳ kinh doanh của tổ chức: 11
  2.3.3. Các biến động của môi trường: 11
  2.3.4. Độ dài của các cam kết trong tương lai: 11
  2.4. Các bước của quá trình lập kế hoạch : 11
  2.5. Các phương pháp lập kế hoạch: 14
  2.5.1. Phương pháp ma trận ( Matric) 14
  2.5.1.1. Ma trận SWOT: 15
  2.5.2. Ma trận BCG (Boston Consulting Group): Còn gọi là ma trận phân tích danh mục vốn đầu tư. 17
  2.5.3. Mô hình 5 tác lực của M.Porter: 19
  2.5.3.1. Khái niệm cơ bản của mô hình 5 tác lực: 19
  2.5.3.2. Các lĩnh vực áp dụng: 20
  2.5.3.3. Quy trình: 21
  2.5.4. Mô hình chuỗi giá trị: 22
  2.5.4.1. Các khái niệm: 22
  2.5.4.2. Mô hình: 22
  2.5.5. Một số phương pháp lập kế hoạch khác: 23

  Chương 2: Thực trạng công tác lập kế hoạch của công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 842. 24
  1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 842 24
  1.1. Lịch sử hình thành và phát triển: 24
  1.2. Các lĩnh vực kinh doanh chính: 26
  1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức: 29
  1.4. Năng lực hoạt động của công ty: 31
  1.4.1. Nguồn nhân lực: 31
  1.4.2. Nguồn lực tài chính: 32
  1.4.3. Nguồn lực về kỹ thuật: ( phụ lục) 34
  1.4.4. Các nguồn lực khác: 34
  2. Thực trạng công tác lập kế hoạch (lập kế hoạch chiến lược) ở công ty xây dựng công trình giao thông 842: 35
  2.1. Các phương pháp thường sử dụng: 35
  2.2. Quy trình lập kế hoạch. 36
  2.3. Bản kế hoạch cụ thể. 37
  2.3.1. Các yếu tố về môi trường khách quan:: 37
  2.3.2Nghiên cứu về thực trạng của công ty: 39
  2.3.4. Sử dụng mô hình S WOT để lập chi ến lược phát triển cho công ty. 41
  3. Đánh giá chung về công tác lập kế hoạch của công ty xây dựng công trình giao thông 842: 46

  Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch của công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 842 50
  1. Phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu của công ty trong những năm tới: 50
  1.1. Phương hướng 50
  1.2. Nhiệm vụ 50
  1.3. Mục tiêu mà công ty cần dạt được: 50
  1.3.1. Mục tiêu dài hạn: 51
  1.3.2. Mục tiêu từng thời kỳ: 51
  2. Các giải pháp nâng cao công tác lập kế hoạch : 51
  2.1. Các nguyên dẫn đến sự thất bại của việc lập kế hoạch 51
  2.1.1. Thiếu sự đầu tư vào việc lập kế hoạch: 51
  2.1.2. Lẫn lộn về những nghiên cứu về kế hoạch với các kế hoạch: 52
  2.1.3. Thiếu việc xây dựng và triển khai các chiến lược đúng đắn. 52
  2.1.4. Thiếu các mục đích và các mục tiêu có ý nghĩa. 53
  2.1.5. Xu thế đánh giá thấp tầm quan trọng của những tiền đề cho việc lập kế hoạch. 53
  2.1.6. Thiếu việc xét đến phạm vi của các kế hoạch 53
  2.1.7. Quá tin vào kinh nghiệm. 53
  2.1.8. Không coi việc lập kế hoạch và ra quyết định như một quá trình hợp lý. 54
  2.1.9. Không sử dụng nguyên tắc hạn chế yếu tố. 54
  2.1.10. Thiếu sự hỗ trợ của ban quản trị cấp cao. 54
  2.1.11. Thiếu việc giao phó quyền hạn rõ ràng. 55
  2.1.12. Thiếu biện pháp kiểm soát thích hợp và thiếu thông tin. 55
  2.1.13. Sức ỳ, không chịu thay đổi. 55
  2.2. Những hạn chế đối với việc lập kế hoạch: 55
  2.2.1. Khó khăn trong việc lập tiền đề chính xác. 55
  2.2.2. Vấn đề về sự thay đổi nhanh chóng. 56
  2.2.3. Tính cứng nhắc về mặt tâm lý . 56
  2.3.4. Tính cứng nhắc của các chính sách, quy tắc và thủ tục. 57
  2.2.5. Tính cứng nhắc áp đặt từ bên ngoài.(không khí chính trị, hiệp hội lao động, thay đổi công nghệ...) 58
  2.2.6. Chi phí và thời gian: 58
  2.3. Các giải pháp nâng cao công tác lập kế hoạch: 58
  2.3.1. Thiết lập một môi trường lập kế hoạch thích hợp: 58
  2.3.2. Lập kế hoạch không được phó mệnh cho số phận. 59
  2.3.3. Nhà quản lý cấp cao nhất là người xuất phát trong lập kế hoạch 59
  2.3.4. Lập kế hoạch phải có tổ chức. 59
  2.3.5.Lập kế hoạch phải rõ ràng và xác định và có ý nghĩa. 60
  2.3.6. Mục tiêu, chiến lược, và các phương án chiến lược phải được thông báo rõ ràng. 60
  2.3.7. Người quản lý thuộc mọi cấp cần phải tham gia vào công tác lập kế hoạch. 61
  2.3.8. Các kế hoạch dài hạn và kế hoạch ngắn hạn phải được kết hợp với nhau. 61
  2.3.9. Trong lập kế hoạch cần nhận thức và chấp nhận sự thay đổi. 62
  2.3.10. Tính sáng tạo. 62
  2.4. Các giải pháp cụ thể đối với công tác lập kế hoạch tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 842 63
  2.4.1.Đổi mới tư duy trong công tác lập kế hoạch. 63
  2.4.2. Đổi mới phương pháp lập kế hoạch. 64
  2.4.3. Chuẩn hoá nội dung của công tác lập kế hoạch. 64
  2.4.4. Đổi mới công tác tổ chức lập kế hoạch ở công ty: 66
  2.4.5. Thiết lập hệ thống thu thập, xử lý thông tin. 66
  2.4.6. Xây dựng và phát triển công tác dự báo. 67
  2.4.7. Hoàn thiện và nâng cao trình độ cán bộ quản lý. 68
  2.4.8. Xây dựng và phát huy văn hoá doanh nghiệp. 69
  2.4.9. Thẩm định công tác lập kế hoạch của công ty theo định kỳ. 69
  3. Các kiến nghị: 70
  3.1. Với nhà nước: 70
  3.2. Đối với Tổng Công Ty: 72
  3.3. Đối với ban lãnh đạo: 73
  Kết luận 75
  Danh mục tài liệu tham khảo 76
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+