Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Bài viết
  14
  Tài liệu đã gửi
  14
  Tài liệu được mua
  66
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  39,880
  Tài khoản hiện có
  916 Xu

  Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý lao động tiền lương ở Công ty cổ phần vận tải- thương mại Duy Tân

  mở đầu
  
  1. TÝnh cấp thiết:
  Lao động là điều kiện đầu tiên, cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của xã hội, là yếu tố cơ bản có tác dụng quyết định trong quá trình sản xuất. Lao động của con người trong phát triển kinh tế xã hội có tính chất hai mặt: Một mặt con người là tiềm lực của sản xuất, là yếu tố của quá trình sản xuất, còn mặt khác con người được hưởng lợi Ých của mình là tiền lương và các khoản thu nhập .
  Tiền lương là khoản tiền công trả cho người lao động tương ứng với số lượng , chất lượng và kết quả lao động .
  Tiền lương là nguồn thu nhập của công nhân viên chức , đồng thời là những yếu tố chi phí sản xuất quan trọng cấu thành giá thành sản phẩm của doanh nghiệp .
  Quản lý lao động tiền lương là một yêu cầu cần thiết và luôn được các chủ doanh nghiệp quan tâm nhất là trong điều kiện chuyển đổi cơ chế quản lý từ cơ chế bao cấp sang, tôi đã nhận thức rõ vấn đề này và lựa chọn đề tài chuyên đề tốt nghiệp là: "Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý lao động tiền lương ở Công ty cổ phần vận tải- thương mại Duy Tân".
  2. Phương pháp nghiên cứu:
  Chuyên đề sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu nh* so sánh, thống kê, phân tích,… để giải quyết vấn đề nghiên cứu.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
   Đối tượng nghiên cứu ở đây là quản lý lao động tiền lương.
   Phạm vi nghiên cứu là ở tại công ty cổ phần vận tải- thương mại Duy Tân.
  4. Kết cấu của chuyên đề:
  Chuyên đề được kết cấu ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 2 chương:
  Chương 1: Thực trạng về quản lý lao động tiền lương ở công ty cổ phần vận tải- thương mại Duy Tân.
  Chương 2: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý lao động tiền lương ở công ty cổ phần vận tải- thương mại Duy Tân.

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG 2
  Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI - THƯƠNG MẠI DUY TÂN 2
  I. Đặc điểm chung của công ty cổ phần vận tải– thương mại Duy Tân: 2
  1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty: 2
  2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: 3
  3. Chức năng, nhiệm vụ của công ty: 5
  4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của công ty: 5
  II. Thực trạng về quản lý lao động tiền lương ở công 8
  1. Một số vấn đề về quản lý lao động tiền lương: 8
  1.1. Bản chất của tiền lương: 8
  1.2. Vai trò của tiền lương: 11
  1.2.1. Vai trò tái sản xuất sức lao động: 12
  1.2.2. Vai trò kích thích sự phát triển của sản xuất: 12
  1.3. Vai trò của quản lý lao động: 13
  1.4. Mối quan hệ giữa lao động và tiền lương: 14
  1.5. Nội dung của quản lý lao động tiền lương: 15
  1.5.1. Về quản lý tiền lương: 15
  1.5.2. Về quản lý lao động: 16
  2. Đặc điểm về lao động ở Công ty CP vận tải- thương mại Duy Tân: 17
  2.1. Vấn đề lao động ở Công ty: 17
  2.2. Cơ cấu lao động: 18
  2.3. Số lượng lao động: 20
  2.4. Chất lượng lao động ở Công ty: 22
  2.5. Các hình thức tổ chức quản lý lao động của Công ty: 24
  3. Vấn đề tiền lương ở Công ty CP vận tải- thương mại Duy Tân 26
  3.1. Phương pháp tính quĩ lương của Công ty: 26
  3.2. Các hình thức trả lương: 29
  4. Nhận xét chung: 32
  CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY CP VẬN TẢI- THƯƠNG MẠI DUY TÂN 33
  I. Phương hướng phát triển của công ty: 33
  II. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý lao động tiền lương ở công ty CP vận tải - thương mại Duy Tân 34
  1. Sắp xếp lại đội ngũ lao động: 34
  2. Phương án tổ chức lao động: 34
  3. Công tác xây dựng các mức lương: 35
  KẾT LUẬN 36
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+