Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  186
  Tài liệu đã gửi
  147
  Tài liệu được mua
  621
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  32,028
  Tài khoản hiện có
  52 Xu

  LV T.trang va G.phap cho van hoa DN VN trong qua trinh hoi nhap

  LÝ LUẬN CHUNG VỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP
  1.1.MỘT SỐ KHÁI NIỆM
  1.1.1. Văn hoá
  Văn hoá là một lĩnh vực tồn tại và phát triển gắn liền với đời sống của nhân loại, là đặc trưng riêng có của con người, ấy vậy mà mãi tới thế kỷ XVIII, cuối thế kỷ XIX, các nhà khoa học trên thế giới mới nghiên cứu sâu về lĩnh vực này.
  Định nghĩa văn hoá đầu tiên được chấp nhận rộng rãi là định nghĩa do nhà nhân chủng học E.B Tylor đưa ra: “văn hoá là một tổng thể phức tạp bao gồm các kiến thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, luật lệ, phong tục và toàn bộ những kỹ năng, thói quen mà con người đạt được với tư cách là thành viên của một xã hội”. Có một định nghĩa khác dễ hiểu hơn và tiệm cận gần hơn đến bản chất của văn hoá, ngày nay nhiều người tán thành với định nghĩa này của ông Frederico Mayor, tổng giám đốc UNESCO: “ văn hoá bao gồm tất cả những gì làm cho dân tộc này khác với dân tộc khác, từ những sản phẩm tinh vi, hiện đại nhất cho đến tín ngưỡng, phong tục, tập quán, lối sống và lao động”.
  Các nhà xã hội học chia văn hoá thành hai dạng: văn hoá cá nhân và văn hoá cộng đồng. Văn hoá cá nhân là toàn bộ vốn tri thức, kinh nghiệm tích luỹ vào mỗi cá nhân, biểu hiện ở hệ thống quan niệm và hành xử của cá nhân ấy trong đời sống thực tiễn. Văn hoá cộng đồng là văn hoá của một nhóm xã hội, nó không phải là số cộng giản đơn của văn hoá cá nhân- thành viên của cộng đồng xã hội ấy. Trong hoạt động doanh nghiệp thì “ văn hoá doanh nhân” là thuộc dạng văn hoá cá nhân, còn “ VHDN” là thuộc dạng văn hoá cộng đồng.
  Văn hoá là phương tiện để con người “ điều chỉnh” ( cải tạo) cuộc sống của mình theo định hướng vươn tới những giá trị chân, thiện, mỹ. Được xem là cái “nền tảng”, “ vừa là mục tiêu vừa là động lực cho sự phát triển” của con người và xã hội ngày càng thăng bằng và bền vững hơn, văn hoá có tác dụng tích cực đối với sự phát triển của mỗi cá nhân cũng như toàn bộ cộng đồng. Nội lực của một dân tộc trước hết là mọi nguồn lực tập hợp từ vốn văn hoá truyền thống đã tích luỹ trong lịch sử của chính dân tộc đó.
  Như vậy, thực chất văn hoá là hệ thống các giá trị được sản sinh ra trong xã hội nhất định, được đặc trưng bởi hình thái kinh tế xã hội nhất định, bao gồm cả giá trị vật chất và tinh thần.
  Văn hoá không phải là một yếu tố phi kinh tế, trái lại, văn hoá và kinh doanh lại có mối quan hệ qua lại gắn bó mật thiết với nhau: văn hoá và kinh doanh đều có mục tiêu chung là phục vụ con người, văn hoá là nguồn lực lớn cho kinh doanh,tuy nhiên mục tiêu ngắn hạn của văn hoá và kinh doanh lại có thể trái ngược nhau, nếu kinh doanh chỉ chạy theo lợi nhuận trước mắt thì sẽ gây tác hại cho văn hoá, xói mòn bản sắc văn hoá dân tộc, khi nền văn hoá mang những yếu tố không phù hợp sẽ kìm hãm, cản trở sự phát triển của kinh doanh.

  MỤC LỤC Trang
  Danh mục các từ viết tắt trong khóa luận
  Lời nói đầu
  Chương 1: Lý luận chung về văn hóa doanh nghiệp 1
  1.1. Một số khái niệm 1
  1.1.1. Văn hoá 1
  1.1.2. Văn hoá kinh doanh 2
  1.1.3. Văn hóa doanh nghiệp 3
  1.2. Vai trò của văn hoá doanh nghiệp 13
  1.2.1. Vai trò của văn hoá doanh nghiệp trong hoạt động quản lý 14
  1.2.2. Vai trò của văn hóa doanh nghiệp đối với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 18
  1.2.3. Vai trò của văn hoá doanh nghiệp đối với xã hội 23
  1.3. Các biện pháp xây dựng và phát huy yếu tố văn hoá trong doanh nghiệp 25
  1.3.1. Sự cần thiết xây dựng và phát huy yếu tố văn hoá trong doanh nghiệp 25
  1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới văn hoá doanh nghiệp 29
  1.3.3. Một số biện pháp xây dựng và phát huy yếu tố văn hoá trong doanh nghiệp 30
  1.4. Kinh nghiệm về phát huy yếu tố văn hoá trong doanh nghiệp ở một số nước 31
  1.4.1. Nhật Bản 31
  1.4.2. Mỹ 36
  1.4.3. Bài học chung cho các doanh nghiệp Việt Nam 42
  Chương 2: Thực trạng và giải pháp về xây dựng và phát huy yếu tố văn hoá trong doanh nghiệp Việt Nam thời hội nhập 45
  2.1. Bối cảnh và xu thế phát triển kinh tế của đất nước 45
  2.2. Thực trạng về xây dựng và phát huy yếu tố văn hóa trong doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua 47
  2.2.1. Quá trình hình thành và đặc điểm của văn hoá doanh ngiệp Việt Nam 47
  2.2.2. Tình hình xây dựng và phát huy yếu tố văn hoá trong doanh nghiệp Việt Nam thời gian gần đây 54
  2.3. Đánh giá quá trình xây dựng và phát huy yếu tố văn hoá trong doanh nghiệp ở Việt Nam thời gian qua 71
  2.3.1. Thành tựu đạt được 71
  2.3.2. Hạn chế cần khắc phục 72
  2.4. Mục tiêu và định hướng xây dựng và phát triển văn hoá kinh doanh, văn hoá doanh nghiệp ở nước ta trong thời gian tới 73
  2.5. Một số giải pháp thúc đẩy tác dụng tích cực của văn hóa doanh nghiệp Việt Nam thời hội nhập 74
  2.6. Kiến nghị 80
  Kết luận 85
  Tài liệu tham khảo 86
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Last edited by Trunghq; 04-02-2012 at 12:31 AM.
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

Similar Threads

 1. CV Phap che
  By tuanbin in forum 14. Van phong Cong ty
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-27-2012, 07:36 PM
 2. NS - 08 - Quy trinh dao tao hoi nhap
  By Ngocmai209 in forum NS - 08 - Quy trinh dao tao hoi nhap
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-17-2012, 05:12 PM
Find us on Google+