Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  945
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  267 Xu

  Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội

  LỜI MỞ ĐẦU

   Lý do chọn đề tài:
  Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, ở Việt Nam đã hình thành một loạt các doanh nghiệp mới với đa dạng các ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của WTO thì việc cạnh tranh càng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Trong cuộc chiến đó con người là yếu tố quyết định tạo nên lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Và vì thế xây dựng được một đội ngũ lao động có trình độ cao phù hợp với yêu cầu của công việc là điều kiện để cho doanh nghiệp có thể đứng vững và đi lên trong thời đại cạnh tranh gay gắt này. Muốn vậy công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phải được quan tâm, coi trọng.

  Nhà xuất bản Giáo dục nói chung và Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục của nước nhà. Hiện nay tuy là đơn vị độc quyền trong lĩnh vực xuất bản sách giáo khoa nhưng với vai trò to lớn như đã nêu trên thì NXBGD phải đảm bảo sản phẩm của mình (tức là những cuốn sách được xuất bản, những ấn phẩm giáo dục được lưu hành) luôn có chất lượng cao và đủ về số lượng. Muốn vậy NXB phải xây dựng một đội ngũ lao động có chất lượng cao. Và đặc biệt trong tương lai không xa, thế độc quyền của NXBGD bị phá vỡ thì doanh nghiệp lại rơi vào trạng thái cạnh tranh giống như các doanh nghiệp khác.

  Trong thời gian thực tập ở NXBGDHN em nhận thấy rằng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đã được quan tâm chú trọng và gặt hái được những thành công nhất định, tuy nhiên vẫn còn một số những thiếu xót và tồn tại khiến cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của NXBGDHN chưa thực sự đạt được hiệu quả như mong muốn. Vì thế em đã quyết định chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội” với mục đích nghiên cứu lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cộng với phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại NXBGDHN để tìm ra những thiếu xót và những nguyên nhân gây ra những thiếu xót đó trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của NXBGDHN để từ đó tìm ra những giải pháp nhằm hoàn thiện nó.
   Phạm vi nghiên cứu: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của NXBGDHN
   Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng tổng hợp các phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích… và đi từ nghiên cứu lý thuyết đến thực tiễn.

   Kết cấu chuyên đề:
  - Chương I: Những lý luận chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
  - Chương II: Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội.
  - Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội.

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN 3
  NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 3
  I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN. 3
  1. Nguồn nhân lực. 3
  2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 3
  II. NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC. 4
  1. Xác định nhu cầu đào tạo. 5
  2. Xác định mục tiêu đào tạo. 8
  3. Lựa chọn đối tượng đào tạo. 8
  4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo. 9
  4.1. Đào tạo trong công việc. 9
  4.1.1. Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc. 9
  4.1.2. Đào tạo theo kiểu học nghề. 9
  4.1.3. Phương pháp kèm cặp và chỉ bảo. 10
  4.1.4. Luân chuyển và thuyên chuyển công việc. 10
  4.2. Đào tạo ngoài công việc. 11
  4.2.1. Tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệp. 11
  4.2.2. Chương trình liên hệ với các trường đại học 11
  4.2.3. Các bài giảng, các hội nghị hoặc các hội thảo. 12
  4.2.4. Đào tạo theo kiểu chương trình hoá, với sự trợ giúp của máy tính. 12
  4.2.5. Đào tạo theo phương thức từ xa. 13
  4.2.6. Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm. 13
  4.2.7. Mô hình hoá hành vi. 14
  4.2.8. Đào tạo kỹ năng xử lý công văn giấy tờ. 14
  5. Dự tính chi phí đào tạo. 14
  6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên. 15
  III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC. 17
  1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp. 17
  1.1. Hệ thống giáo dục và đào tạo xã hội. 17
  1.2. Thị trường lao động. 18
  1.3. Các quy định của pháp luật hiện hành. 18
  2. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp. 18
  2.1. Chiến lược của doanh nghiệp. 18
  2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp. 18
  2.3. Nguồn tài chính của doanh nghiệp. 19
  2.4. Nguồn nhân lực của doanh nghiệp. 19
  2.5.Triết lý quản lý của lãnh đạo doanh nghiệp. 19
  IV. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC. 20
  1. Đối với các doanh nghiệp nói chung. 20
  2. Đối với Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội. 20

  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC TẠI HÀ NỘI 22
  I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC TẠI HÀ NỘI. 22
  1. Sự hình thành và phát triển của nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội. 22
  2. Nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động. 23
  2.1. Nhiệm vụ. 23
  2.2. Nguyên tắc hoạt động. 24
  3. Đặc điểm sản phẩm và thị trường tiêu thụ sản phẩm. 24
  3.1. Đặc điểm sản phẩm: 24
  3.2. Thị trường tiêu thụ. 25
  4. Quy trình sản xuất sản phẩm. 26
  5. Cơ cấu tổ chức. 28
  6. Đặc điểm lao động. 30
  7. Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 33
  II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI. 34
  1. Khái quát chung về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của NXBGDHN. 34
  2. Xác định nhu cầu đào tạo. 38
  3. Xác định mục tiêu và đối tượng đào tạo. 42
  4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo. 46
  5. Kinh phí dành cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 53
  6. Lựa chọn giáo viên. 55
  7. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của NXBGDHN. 56
  7.1. Thị trường lao động. 56
  7.2. Mục tiêu của doanh nghiệp. 57
  7.3. Triết lý quản lý của lãnh đạo doanh nghiệp. 57
  7.4. Tình hình tài chính của doanh nghiệp. 57
  7.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp. 57
  7.6. Hệ thống bảng phân tích công việc. 58
  7.7. Hệ thống đánh giá thực hiện công việc. 59
  7.8. Sử dụng lao động sau đào tạo. 62
  8. Đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 63

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 69
  I.MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI. 69
  1. Mục tiêu phát triển. 69
  2. Chiến lược phát triển. 69
  3. Mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của NXBGDHN. 70
  II.MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NXBGDHN. 70
  1.Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo. 70
  2. Đa dạng hoá các hình thức đào tạo. 80
  3. Nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đào tạo và phát triển. 81
  4. Đào tạo cán bộ chuyên trách làm công tác đào tạo, tạo động lực cho cán bộ làm công tác đào tạo và người được đào tạo. 82
  5.Tăng cường đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 83
  6. Một số giải pháp khác. 87
  KẾT LUẬN 88

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. 01-11-2013, 11:36 AM

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 12-31-2012, 08:27 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-24-2012, 02:49 PM
Find us on Google+