Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  945
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  267 Xu

  Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thiết kế và tạo dáng công nghiệp Việt Nam

  LỜI MỞ ĐẦU

  Từ nhiều thập kỷ qua, các tổ chức kinh tế đã nhận thức được rằng : trong các yếu tố để phát triển nhanh và bền vững của doanh nghiệp, của nền kinh tế thì nguồn lực con người là yếu tố cơ bản, quan trọng nhất. Bởi lẽ con người vừa là người sáng tạo ra, vừa là người sử dụng phương tiện, phương pháp công nghệ để đạt được lợi ích kinh tế cao nhất cho xã hội, cho doanh nghiệp và cho bản thân họ. Tuy nhiên, nguồn nhân lực phát huy được vai trò của nó không phải do ưu thế về số lượng mà là ở chất lượng. Vì vậy, vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đang trở thành vấn đề bức xúc của mỗi quốc gia nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Một chiến lược đào tạo, phát triển hợp lý sẽ phát huy được nội lực cao nhất, phát huy được khả năng làm việc, khả năng sáng tạo của người lao động, nâng cao trách nhiệm, tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

  Hiện nay đất nước ta đang bước vào một thời kỳ phát triển mới sau khi đã hội nhập toàn diện vào nền kinh tế toàn cầu hóa, với những cơ hội và thách thức chưa từng có, đòi hỏi phải có nguồn nhân lực thích ứng. Mặt khác chất lượng nguồn nhân lực của nước ta hiện nay được đánh giá là còn thấp, chưa đáp ứng được mục tiêu phát triển của xã hội. Chính vì vậy nhu cầu đào tạo và nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động càng trở nên quan trọng và cần thiết. Thực tế đã chứng minh rằng đầu tư vào nguồn nhân lực có thể mang lại hiệu quả cao hơn hẳn so với việc đầu tư đổi mới trang thiết bị kỹ thuật và các yếu tố khác của quá trình sản xuất kinh doanh. Đó cũng chính là lý do vì sao mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp giàu kinh nghiệm của Mỹ và Nhật đều chú trọng hàng đầu đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

  Sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thiết kế và tạo dáng công nghiệp Việt Nam. Qua tìm hiểu thực trạng nguồn nhân lực của Công ty trong những năm gần đây, em nhận thấy công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn luôn giữ một vai trò quan trọng và trở thành công tác thường xuyên được quan tâm đúng mức. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, môi trường kinh doanh thay đổi…thì công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế. Do vậy làm thế nào để hoàn thiện, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Công ty nhằm nâng cao trình độ cho người lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, đáp ứng kịp thời với sự thay đổi? Đây chính là lý do em đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm
  hữu hạn một thành viên thiết kế và tạo dáng công nghiệp Việt Nam ”.

  • Mục đích nghiên cứu đề tài:
  Về mặt lý luận: Đề tài góp phần đưa ra những ý kiến, quan điểm chung nhất nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
  Về mặt thực tiễn: Đề tài góp phần tổng hợp và tạo ra một hệ thống các biện pháp có tính khả thi, có cơ sở khoa học nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thiết kế và tạo dáng công nghiệp Việt Nam
  Phạm vi nghiên cứu: Tập trung tìm hiểu công tác đào tạo và phát triển tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4, hiệu quả của công tác và những yếu tố làm ảnh hưởng dẫn đến những tồn tại.

  • Phương pháp nghiên cứu: Áp dụng hệ thống phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu, bảng biểu, thống kê, phương pháp bảng hỏi, khảo sát nhằm đánh giá hiệu quả công tác đào tạo – phát triển nguồn nhân lực và nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trong công tác này của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thiết kế và tạo dáng công nghiệp Việt Nam Nội dung của bài chuyên đề được chia làm 3 chương như sau:
  Chương I: Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
  Chương II: Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thiết kế và tạo dáng công nghiệp Việt Nam.
  Chương III: Một số phương hướng và biện pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thiết kế và tạo dáng công nghiệp Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THIẾT KẾ VÀ TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: 3
  1.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THIÉT KẾ VÀ TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM: 3
  1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp: 3
  1.1.1.1. Về sản phẩm: 5
  1.1.1.2. Sản xuất và thi công các công trình nội ngoại thất. 5
  1.1.1.3. Thị trường: 6
  1.1.2 Sơ đồ bộ máy tổ chức : 7
  1.1.3 Tóm lược kết quả hoạt động trong những năm qua : 8
  1.1.4 Phương hướng phát triển: 11
  1.2 THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC DOANH NGHIỆP: 12
  1.3 TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: 13
  1.3.1 Bộ máy thực hiện nhiệm vụ chuyên trách công tác quản trị nhân lực: 13
  1.3.2 Thực trạng phân công công việc trong ban nhân sự công ty: 14
  1.3.3 Tóm lược quá trình triển khai các nghiệp vụ cơ bản trong công tác quản trị nhân lực trong công ty: 20
  1.3.3.1 Thu hút nhân lực: 20
  1.3.3.2 Sử dụng nhân lực: 21
  1.3.3.3 Đánh giá thực hiện công việc 22
  1.3.3.4 Thù lao phúc lợi: 27
  1.3.3.5 Đào tạo phát triển nhân lực: 27

  PHẦN 2:ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU 28
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 28
  1.1 BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 28
  1.1.1 Khái niệm về Nguồn nhân lực 28
  1.1.2 Khái niệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 29
  1.1.3.Mục đích và vai trò, ý nghĩa của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 29
  1.1.3.1. Mục đích: 29
  1.1.3.2. Vai trò, ý nghĩa: 30
  1.1.4 Nguyên tắc của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 31
  1.2.CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP. 32
  1.2.1Các phương phát triển pháp đào tạo và nguồn nhân lực trong công việc. 32
  1.2.1.1. Đào tạo theo kiểu học nghề: 33
  1.2.1.2 Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc: 33
  1.2.1.3.Kèm cặp và chỉ bảo 33
  1.2.1.4.Luân chuyển và thuyên chuyển công việc. 34
  1.2.2 Các phương pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngoài công việc. 35
  1.2.2.1. Tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệp 35
  1.2.2.2 Cử đi học ở các trường chính quy 35
  1.2.2.3. Các bài giảng, các hội nghị hoặc các hội thảo 35
  1.2.2.4. Đào tạo theo kiểu chương trình hoá,trợ giúp của máy tính 36
  1.2.2.5. Đào tạo theo phương thức từ xa 36
  1.2.2.6. Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm 36
  1.2.2.7. Đào tạo kỹ năng xử lý công văn, giấy tờ 37
  1.2.2.8. Mô hình hóa hành vi 37
  1.3.TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP. 37
  1.3.1.Xác định nhu cầu đào tạo. 38
  1. 3.1.1. Cơ sở để xác định nhu cầu đào tạo: 39
  1.3.1.1.1 Phân tích mục tiêu, kế hoạch, chiến lược, chỉ số hiệu quả về mặt tổ chức của doanh nghiệp: 39
  1.3.1.1.2 Phân tích công việc 39
  1.3.1.1.3 Phân tích thực hiện công việc: 40
  1.3.1.1.4 Ngoài ra, còn có thể sử dụng các thông tin khác để xác định nhu cầu đào tạo: 41
  1.3.1.2. Xác định nhu cầu đào tạo kỹ thuật: 42
  1.3.2.Xác định mục tiêu đào tạo 43
  1.3.3.Lựa chọn đối tượng đào tạo 43
  1.3.4.Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo: 43
  1.3.5.Xác định chi phí đào tạo 44
  1.3.6.Lựa chọn và đào tạo giáo viên 44
  1.3.7.Thiết lập quy trình đánh giá 45
  1.3.7.1.Đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo 45
  1. 3.7.2.Đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo nói chung: 45
  1.4.CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP. 47
  1.4.1.Các nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp. 47
  1.4.2.Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp. 48
  1.5 YÊU CẦU CỦA ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 48
  1.6 CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐẢM BẢO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 50
  1.6.1 Sự quan tâm của lãnh đạo: 50
  1.6.2. Cần có kế hoạch theo sát thực tế. 51
  1.6.3. Sử dụng lao động sau đào tạo. 52

  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THIẾT KẾ VÀ TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 53
  2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÁO TẠO VÀ PHAT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY 53
  2.1.1 Các nhân tố thuận lợi : 53
  2.1.2 Các yếu tố khó khăn : 54
  2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THIẾT KẾ VÀ TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM : 54
  2.2.1.Cách xác định nhu cầu đào tạo tại công ty 55
  2.2.2.Xác định mục tiêu đào tạo 56
  2.2.3.Lựa chọn đối tượng đào tạo. 57
  2.2.4.Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo 59
  2.2.4.1.Xây dựng chương trình đào tạo 59
  2.2.4.2.Các phương pháp đào tạo và phát triển tại công ty 59
  2.2.5.Phân tích cơ sở vật chất kỹ thuật và nguồn kinh phí đảm bảo cho 60
  công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty. 60
  2.2.6.Lựa chọn và đào tạo giáo viên. 62
  2.2.7. Tổ chức và quản lý công tác đào tạo. 62
  2.2.8 Đánh giá kết quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 63
  2.2 KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TRONG 3 NĂM GẦN ĐÂY 2008-2010 64
  2.3.1. Số lượng đào tạo: 64
  2.3.2. Chất lượng đào tạo 64
  2.4 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THIẾT KẾ VÀ TẠO DÁNG CÔNG NGHỆIP VIỆT NAM: 65
  2.4.1 Ưu điểm : 65
  2.4.2 Nhược điểm : 66

  CHƯƠNG III : MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THIẾT KẾ VÀ TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM : 67
  3.1 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2011 -2013 : 67
  3.1.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2011-2013: 67
  3.1.2 Kế hoạch đào tạo và phát triên nhuồn nhân lực năm 2011-2013: 70
  3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIÊN NGUỒN NHÂN LỰC: 71
  3.2.1 Một số giải pháp chung 71
  3.2.1.1. Tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi cán bộ công nhân viên trong công ty được tham gia vào công tác đào tạo và phát triển. 71
  3.2.1.2. Nghiêm túc chú ý lắng nghe các đề nghị, kiến nghị, sáng kiến của cấp dưới, của mọi người trong công ty 71
  3.2.1.3. Tăng cường hơn nữa việc đầu tư cho đào tạo và phát triển nhân sự 71
  3.2.1.4. Công ty cần có những biện pháp hữu hiệu hơn để thu hút nhân tài 72
  3.2.1.5. Kết hợp chặt chẽ giữa thuê ngoài và đề bạt nội bộ 72
  3.2.2 Một số giải pháp cụ thể: 72
  3.2.2.1 Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 72
  3.2.2.2.Nâng cao cơ sở vật chất cho học tập. 73
  3.2.2.3.Tạo động lực cho người được đào tạo 74
  3.2.2.4.Mở rộng các hình thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 74
  3.2.2.5.Mở rộng và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đào tạo, phát triển. 75
  3.2.2.6.Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả đào tạo và phát triển chi tiết, chính xác..........75
  3.2.2.7. Một số biện pháp khác 76
  KẾT LUẬN 77
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. 01-17-2013, 02:33 AM
 2. 01-16-2013, 03:55 PM
 3. Ho
  Refback This thread
  01-09-2013, 12:31 PM

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 01-05-2013, 03:17 PM
Find us on Google+