Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  945
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  267 Xu

  Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ HƯNG LONG 3
  1.1.Giới thiệu chung về Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long 3
  1.2.Cơ cấu tổ chức quản trị của Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long 4
  1.3.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long 7

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ HƯNG LONG 9
  2.1.Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng đến công tác tào tạo nguồn nhân lực của Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long 9
  2.1.1.Đặc điểm sản phẩm 9
  2.1.2.Đặc điểm ngành nghề kinh doanh 9
  2.1.3.Đặc điểm vốn 9
  2.1.4.Đặc điểm về lực lượng lao động 14
  2.1.5.Đặc điểm về đối thủ cạnh tranh 17
  2.2.Tỡnh hình đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long 18
  2.2.1. Quan điểm của lãnh đạo Công ty về công tác đào tạo. 18
  2.2.2 Tổ chức chương trình 20
  2.2.3. Những căn cứ để xác định nhu cầu đào tạo . 21
  2.2.4. Các đối tượng đào tạo trong những năm qua. 24
  2.2.5. Các phương pháp đào tạo được áp dụng. 25
  2.2.5.1. Đào tạo trong công việc. 25
  2.2.5.2 Luân phiên công việc. 26
  2.2.5.3. Đào tạo nâng bậc. 27
  2.2.5.4. Đào tạo ngoài công việc. 28
  2.2.6. Tính toán kinh phí đào tạo 29
  2.3. Đánh giá thành tích công việc thông qua công tác đào tạo điều tra khảo sát 31
  2.3.1. Mục tiêu của cuộc điều tra 31
  2.3.2. Mẫu và phiếu điều tra 31
  2.3.3. Kết quả điều tra 32
  2.4. Đánh giá về công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty . 40
  2.4.1. Những kết quả đạt được 40
  2.4.2. Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đối với đội ngũ công nhân. 42
  2.4.3. Vấn đề kinh phí đào tạo và sử dụng lao động sau khi được đào tạo. 43
  2.4.4. Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo nhân lực tại Công ty . 43
  2.4.5. Đánh giá chất lượng lao động. 47
  2.4.6. Một số hạn chế của công tác đào tạo . 48

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ HƯNG LONG 50
  3.1.Chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty . 50
  3.2. Quan điểm định hướng chiến lược về đào tạo. 52
  3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo tại Công ty . 55
  3.3.1. Cần xác định chính xác nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực. 55
  3.3.2. Cần xây dựng kế hoạch đào tạo của Công ty trong từng năm, từng giai đoạn cụ thể. 56
  3.3.3. Cần lựa chọn chính xác đối tượng đào tạo. 56
  3.3.4. Quản lý tốt công tác đào tạo. 57
  3.3.5. Tính toán chi phí cho công tác đào tạo. 58
  3.3.6. Tăng cường đánh giá hiệu quả công việc sau đào tạo . 59
  KẾT LUẬN 60
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 62
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

  LỜI MỞ ĐẦU

  Đào tạo là hoạt động quan trọng nhằm giúp người lao động có được các kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết, từ đó mà phát huy được năng lực của người lao động, đáp ứng được với những thay đổi của công nghệ, giúp họ có điều kiện ổn định công việc, nâng cao địa vị kinh tế xã hội. Bên cạnh đó Công ty có được nguồn nhân lực cao, tạo ra sức mạnh cốt lõi cho Công ty .
  Trong quá trình thực tập tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long tôi nhận thấy công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty bên cạnh mặt tích cực còn tồn tại một số hạn chế sau:
  Công ty chưa đa dạng hóa các loại hình, phương pháp đào tạo phát triển nhân sự, hơn nữa, lực lượng lao động phổ thông chưa qua đào tạo còn chiếm tỷ lệ lớn trong Công ty, nhiều cán bộ kỹ thuật có kỹ năng chuyên môn hạn chế.

  Nội dung của công tác đào tạo phát triển còn hạn chế, chưa giúp ích được nhiều cho quá trình làm việc, lao động của công nhân viên trong Công ty .
  Mục tiêu trong những năm tới của Công ty là xuất khẩu các mặt hàng, sản phẩm của Công ty sang thị trường nước ngoài nhưng Công ty chưa chú trọng tới công tác nâng cao trình độ ngoại ngữ cho nhân viên, đặc biệt là những cán bộ chủ chốt trong Công ty .
  Hơn nữa, Công ty chưa quan tâm đúng mức đến bộ phận chuyên trách làm công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.
  Xuất phát từ thực trạng trên và với mong muốn được tìm hiểu về lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, cùng với sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn và Ban lãnh đạo Công ty , nờn tụi đó lựa chọn chuyên đề: “Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.

  * Mục tiêu nghiên cứu của chuyên đề: Phân tích một số vấn đề chính là đào tạo và nâng cao trình độ cho người lao động.
  Phân tích đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long.
  Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long.

  * Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Đối tượng: Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Công ty và mục tiêu của đề tài.
  Phạm vi: Đề tài tập trung nghiên cứu bộ máy quản lý và công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long.
  Về số liệu, đề tài cũng chỉ giới hạn trong một vài năm trở lại đây cụ thể: …, 2007, 2008, 2010.

  * Phương pháp nghiên cứu: Với mục đích nghiên cứu chuyên đề có khoa học và hệ thống tụi đó sử dụng
  Phương pháp phân tích - tổng hợp: nghiên cứu sách, bỏo, cỏc báo cáo, luận văn chuyên ngành, từ đó rút ra các hướng đề xuất cho chuyên đề.
  Phương pháp thống kê: nghiên cứu chỉ tiêu giữa các năm để so sánh về số tương đối và tuyệt đối.
  Ngoài các phương pháp trên đề tài còn sử dụng phương pháp đối chiếu so sánh tình hình thực tế cho quá trình thu thập tài liệu và phân tích tài liệu.
  Nội dung của chuyên đề gồm 3 Chương:
  Chương 1: Khái quát chung về Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long
  Chương 2: Thực trạng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long.
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  01-10-2013, 04:08 PM

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-28-2012, 08:26 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-24-2012, 03:47 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-24-2012, 03:47 PM
Find us on Google+