Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  165
  Tài liệu đã gửi
  165
  Tài liệu được mua
  484
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  32,025
  Tài khoản hiện có
  5,754 Xu

  Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần Hoá dầu Petrolimex

  LỜI NÓI ĐẦU

  1. Sự cần thiết phải nghiên cứu
  Con người là yếu tố quan trọng nhất trong mọi tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội. Người lao động là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của một công ty, doanh nghiệp. Người lao động làm việc, cống hiến công sức cho tổ chức và họ muốn những công sức đó được thừa nhận và đền đáp xứng đáng. Để làm được điều này thỡ cỏc công ty, doanh nghiệp phải thực hiện đánh giá sự thực hiện công việc của người lao động trong tổ chức của mỡnh. Chớnh vì vậy, đánh giá thực hiện công việc là một phần không thể thiếu trong hệ thống quản trị nhân sự của mỗi công ty, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

  Mỗi doanh nghiệp ở Việt Nam hiện đang sử dụng các phương thức đánh giá thực hiện công việc riêng của tổ chức mình. Mục tiờu và phương châm hoạt động không giống nhau đã tạo nên những sắc thái khác nhau của các hệ thống đánh giá thực hiện công việc đối với người lao động tại mỗi công ty, doanh nghiệp.
  Công ty cổ phần Hoá dầu Petrolimex cũng không phải là một ngoại lệ. Nhằm mục đích tìm hiểu hoạt động đánh giá thực hiện công việc trong thực tế được vận hành như thế nào tại Công ty cổ phần Hoá dầu Petrolimex, tụi đã lựa chọn đề tài: "Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần Hoá dầu Petrolimex".

  2. Mục đích nghiên cứu
  - Rèn luyện các kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, số liệu về các hiện tượng kinh tế - xã hội trong thực tế hoạt động của công ty PLC.
  - Trau dồi kiến thức về các nghiệp vụ quản trị nhân lực và lao động tiền lương; các phương pháp phân tích, đánh giá một hiện tượng kinh tế - xã hội đã được học trong trường đại học;
  - Vận dụng các kiến thức đã được học kết hợp quá trình tìm hiểu công tác đánh giá thực hiện công việc tại PLC đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác này
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng: Người lao động làm việc tại công ty cổ phần Hoá dầu Petrolimex
  3.2. Phạm vi: văn phòng công ty và các đơn vị trực thuộc (chi nhánh hoá dầu, nhà máy dầu nhờn).

  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp phân tích, đánh giá và so sánh
  5. Kết cấu chuyên đề
  Chuyên đề gồm có ba chương:
  Chương I : Cơ sở lý luận của Đánh giá thực hiện công việc.
  Chương II : Phân tích thực trạng công tác Đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần Hoá dầu Petrolimex.
  Chương III : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần Hoá dầu Petrolimex.

  MỤC LỤC

  Trang

  Danh mục các từ viết tắt
  Lời mở đầu 1

  CHƯƠNG I
  CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  I. Một số khái niệm có liên quan 3
  II. Mục đích, ý nghĩa của Đánh giá thực hiện công việc 3
  1. Mục đích 3
  2. Ý nghĩa 4
  III. Các yếu tố cơ bản của hệ thống đánh giá thực hiện công việc
  và mối quan hệ giữa chứng 4
  1. Các yếu tố cơ bản của một hệ thống Đánh giá thực hiện công việc 4
  2. Mối quan hệ giữa các yếu tố trên 5
  IV. Tổ chức thực hiện một chương trình Đánh giá thực hiện công việc 6
  1.Lựa chọn và xõy dựng phương pháp đánh giá 6
  2. Xác định chu kỳ đánh giá 8
  3. Lựa chọn và đào tạo người đánh giá 8
  4. Phỏng vấn đánh giá 8
  5. Các lỗi cần tránh khi vận hành một chương trình đánh giá thực hiện công việc 9
  6. Các yêu cầu đối với một hệ thống đánh giá thực hiện công việc 9
  7. Vai trò của Phòng Quản trị nguồn nhõn lực của Công ty cổ phần Hoá dầu Petrolimex (PLC) – Phòng Tổ chức - Hành chớnh 9

  CHƯƠNG II
  PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DẦU PETROLIMEX

  I. Một số đặc điểm của Công ty cổ phần Hoá dầu Petrolimex tác động đến công tác đánh giá thực hiện công việc đối với người lao động 11
  1. Quá trình hình thành và phát triển của PLC 11
  2. Đặc điểm về bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành của PLC 12
  3. Đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh của PLC 14
  4. Đặc điểm về lực lượng lao động và hệ thống thông tin quản trị nhõn sự của PLC 18
  II. Phõn tích thực trạng công tác Đánh giá thực hiện công việc tại PLC 25
  A. Phõn tích các yếu tố của hệ thống đánh giá thực hiện công việc tại công ty PLC 25
  1. Mục đích của đánh giá thực hiện công việc đối với người lao động tại Công ty PLC 25
  2. Phõn tích hệ thống đánh giá thực hiện công việc tại PLC 25
  2.1. Xõy dựng các tiêu chí đánh giá đối với người lao động tại PLC 26
  2.2. Phõn tích Bảng hệ số lương chức danh công việc của PLC 37
  2.3 Phõn tớch trình tự đánh giá thực hiện công việc tại PLC 41
  3. Nhiệm vụ của Phòng Tổ chức – Hành chính và các đơn vị khác trong việc thực hiện chương trình đánh giá thực hiện công việc tại PLC 44
  3.1. Phòng Tổ chức – Hành chính 44
  3.2. Các đơn vị khác 44
  4. Kết quả đánh giá thực hiện công việc tại PLC 45
  B. Phõn tích sự tác động của việc đánh giá thực hiện công việc đối với các hoạt động quản trị nhõn sự tại PLC 46
  1. Tuyển dụng lao động 46
  2. Đào tạo và phát triển nguồn nhõn lực 47
  3. Tiền lương và tiền thưởng trả cho người lao động 48
  C. Nhận xét về công tác đánh giá thực hiện công việc tại PLC 51
  1. Thành tựu 51
  2. Những hạn chế và nguyên nhõn của những hạn chế đó. 52


  CHƯƠNG III
  MỘT SÔ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DẦU PETROLIMEX

  I. Phương hướng hoạt động của PLC đến năm 2010 56
  II. Một số giải pháp hoàn thiện chương trình đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần hoá dầu Petrolimex 56
  1. Các giải pháp về hệ thống Đánh giá thực hiện công việc 56
  2. Các giải pháp về quản lý hệ thống Đánh giá thực hiện công việc 66
  3. Những kết quả đạt được khi PLC thực hiện các giải pháp trên 67
  Kết luận 68
  Tài liệu tham khảo 69
  Phụ lục
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  01-08-2013, 04:34 PM

Find us on Google+