Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  945
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  267 Xu

  Hoàn thiện bộ máy quản lý tại Công ty Tạp phẩm và Bảo hộ lao động

  Phần mở đầu

  Ngày nay, nước ta đang từng bước phát triển và hoàn thiện một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều này đặt ra cho các doanh nghiệp hàng loạt các vấn đề cần phải thay đổi và hoàn thiện. Trong các vấn đề được đặt ra đối với các doanh nghiệp thì việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý doanh nghiệp là một trong những vấn đề nổi cộm, hết sức phức tạp và quan trọng.

  Trong nền kinh tế thị trường thì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được xác định là hiệu quả kinh tế xã hội của các hoạt động đó. Nhìn chung, mục tiêu của một doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường là lợi nhuận tối đa. Trong khi đó, hiệu quả kinh tế xã hội, việc tối đa hoá lợi nhuận của các hoạt động sản xuất kinh doanh có đạt được hay không là phụ thuộc rất nhiều yếu tố, trong đó yếu tố hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý doanh nghiệp là một yếu tố cơ bản và mang tính quyết định.
  Trong khi đó ở nước ta, ảnh hưởng của cơ chế kinh tế cũ vẫn còn tồn tại xét ở nhiều góc độ. Các ảnh hưởng này thường mang tính tiêu cực, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý và từ đó ảnh hưởng tới hiệu quả của hoạt động sản xuất, kinh doanh.

  Trong thực tế, bộ máy quản lý doanh nghiệp ở nước ta được đánh giá thấp hơn so với bộ máy quản lý doanh nghiệp của các nước có nền kinh tế thị trường phát triển cao về hiệu quả hoạt động. Do đó, trong điều kiện nền kinh tế toàn cầu, cạnh tranh khốc liệt thì vấn đề nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý cụ thể hơn là hoàn thiện bộ máy quản lý doanh nghiệp là một vấn đề hết sức cấp bách và quan trọng đối với các doanh nghiệp nước ta ngày nay.
  Hoàn thiện bộ máy quản lý doanh nghiệp có các nội dung là:
  - Hoàn thiện cơ cấu bộ máy.
  - Hoàn thiện công tác cán bộ.
  - Hoàn thiện cơ chế quản lý.
  Ta thấy rằng hoàn thiện bộ máy quản lý doanh nghiệp là một công việc hết sức phức tạp đòi hỏi phải thực hiện từng bước và phải có một sự nghiên cứu tỷ mỉ, khoa học.

  Là một sinh viên khoa Khoa học quản lý, chuyên ngành quản lý kinh tế, sau một thời gian học tập và nghiên cứu tại trường và thực tập tại Công ty Tạp phẩm và Bảo hộ lao động - Bộ Thương mại, em lựa chọn đề tài thực tập chuyên đề của mình là: "Hoàn thiện bộ máy quản lý tại Công ty Tạp phẩm và Bảo hộ lao động".
  Do trình độ và tài liệu còn hạn chế nên báo cáo thực tập chuyên đề này của em không thể tránh khỏi sai sót và thiết sót, rất mong được các thầy cô giáo cho ý kiến nhận xét để em có thể hiểu vấn đề đầy đủ hơn nữa.
  Em xin chân thành cám ơn thầy, cô giáo, cô giáo hướng dẫn: Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Huyền và các cô chú trong Công ty Tạp phẩm và bảo hộ lao động giúp đỡ em hoàn thành bản báo cáo thực tập chuyên đề này.

  Mục lục
  Trang
  Phần mở đầu 1

  Chương I: Lý luận cơ bản về bộ máy quản lý doanh nghiệp 3
  I. Bộ máy quản lý và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. 3
  1. Bộ máy quản lý doanh nghiệp. 3
  1.1. Khái niệm bộ máy quản lý doanh nghiệp. 3
  1.2. Cấu trúc của bộ máy quản lý doanh nghiệp. 5
  1.3. Hoàn thiện bộ máy quản lý doanh nghiệp. 5
  2. Cơ cấu tổ chức. 7
  2.1. Khái niệm cơ cấu tổ chức. 7
  2.2. Các loại hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp. 8
  2.3. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức doanh nghiệp. 14
  II. Cán bộ quản lý và công tác cán bộ. 15
  1. Cán bộ quản lý. 15
  1.1. Khái niệm cán bộ quản lý. 15
  1.2. Phân loại cán bộ quản lý. 15
  1.3. Yêu cầu đối với cán bộ quản lý. 17
  2. Công tác cán bộ. 18
  2.1. Tuyển chọn cán bộ. 18
  2.2. Sử dụng cán bộ. 20
  2.3. Di chuyển cán bộ. 20
  2.4. Trả công cho cán bộ. 21
  2.5. Phát triển cán bộ. 22
  2.6. Hoàn thiện công tác cán bộ. 23
  III. Cơ chế hoạt động của bộ máy quản lý doanh nghiệp. 24
  1. Khái niệm cơ chế hoạt động của bộ máy quản lý doanh nghiệp. 24
  2. Nguyên tắc hoạt động của bộ máy quản lý. 25
  3. Các mối liên hệ để đảm bảo phối hợp hoạt động. 25

  Chương II: Thực trạng bộ máy quản lý của Công ty tạp phẩm và bảo hộ lao động 27
  I. Tổng quan về Công ty tạp phẩm và bảo hộ lao động. 27
  1. Lịch sử hình thành, mục đích và nội dung hoạt động nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty. 27
  2. Mô hình tổ chức. 28
  3. Các thành tựu đã đạt được, các nhiệm vụ, kế hoạch cho giai đoạn tới . 29
  II. Phân tích bộ máy quản lý của Công ty Tạp phẩm và bảo hộ lao động . 32
  1. Cơ cấu bộ máy hiện tại của Công ty . 32
  1.1. Loại hình cơ cấu. 32
  1.2. Phân tích chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. 34
  1.2.1. Ban giám đốc. 34
  1.2.2. Phòng tổ chức hành chính. 34
  1.2.3.Phòng kế toán kế hoạch. 35
  1.2.4. Phòng ngiệp vụ thị trường . 36
  1.2.5. Phòng nghiệp vụ bảo hộ lao động I và Phòng nghiệp vụ bảo hộ lao động II. 37
  1.2.6. Các đơn vị trực tiếp kinh doanh: 38
  2.3. Nhận xét chung về cơ cấu bộ máy hiện tại của Công ty. 38
  2. Cán bộ của Công ty và công tác cán bộ. 39
  2.1. Cán bộ của Công ty. 39
  2.2. Số lượng và chất lượng cán bộ quản lý của Công ty ở mỗi phòng ban . 39
  2.2. Công tác cán bộ. 39
  4. Cơ chế hoạt động của bộ máy . 39

  Chương III: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý tại Công ty tạp phẩm và bảo hộ lao động . 39
  I. Một số phương hướng hoàn thiện bppj máy quản lý của Công ty tạp phẩm va bảo hộ lao động. 39
  1. Về cơ cấu bộ máy. 39
  2. Về công tác cán bộ. 39
  3. Về cơ chế hoạt động 39
  II. Một số kiến nghị về giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý tại Công ty tạp phẩm và bảo hộ lao động. 39
  1. Các kiến nghị nằm hoàn thiện cơ cấu bộ máy của Công ty tạp phẩm và bảo hộ lao động. 39
  2. Các kiến nghi nhằm hoàn thiện công tác cán bộ ở Công ty tạp phẩm va bảo hộ lao động . 39
  2.1. Các kiến nghị về công tác tuyển dụng và định biên cán bộ . 39
  2.2. Di chuyển cán bộ 39
  2.3. Công tác đào tạo phát triển cán bộ . 39
  3. Kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế hoạt động của bộ máy quản lý tại Công ty tạp phẩm và bảo hộ lao động . 39

  Phần kết luận 39

  Tài liệu tham khảo 39
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. 01-17-2013, 02:33 AM
 2. 01-16-2013, 04:00 PM
 3. Ho
  Refback This thread
  01-12-2013, 12:01 PM

Find us on Google+