Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  945
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  267 Xu

  “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần đầu tư & phát triển Thái Dương

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I 3
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
  1.1. Vai trò và các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 3
  1.1.1. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 3
  1.1.1.1. Một số khái niệm cơ bản. 3
  1.1.1.2. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 4
  1.1.2. Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 5
  1.2.1.1. Đào tạo trong công việc. 6
  1.2.1.2. Đào tạo ngoài công việc 8
  1.2. Nội dung của xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 10
  1.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 10
  1.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 11
  1.2.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo. 11
  1.2.4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo. 12
  1.2.5. Dự tính chi phí đào tạo 13
  1.4.6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên 14
  1.4.7. Đánh giá chương trình đào tạo và kết quả đào tạo 14
  1.3. Đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 16
  1.3.1. Yêu cầu của việc đánh giá công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực theo quan điểm hiệu quả. 16
  1.3.2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 18
  1.3.2.1. Lượng hoá những chi phí và lợi ích thu được từ hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 18
  1.3.2.2. Đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thông qua việc so sánh giữa lợi ích thu được và chi phí bỏ ra. 20
  1.3.2.3. Đánh giá hiệu quả đào tạo theo mục tiêu đào tạo 20
  1.3.2.4. Đánh giá hiệu quả đào tạo theo trình độ. 21
  1.2.3.5. Đánh giá hiệu quả đào tạo thông qua một số biện pháp khác. 22
  1.3.2.6. Nhận xét rút ra từ việc đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 22

  CHƯƠNG II 24
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÁI DƯƠNG 24
  2.1. Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thái Dương 24
  2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành công ty CPĐT & PT Thái Dương 24
  2.1.2. Lịch sử phát triển của doanh nghiệp qua các thời kỳ. 24
  2.1.3. Ngành, nghề kinh doanh của công ty. 25
  2.1.4. Công nghệ sản xuất 26
  2.1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 28
  2.1.6. Khái quát tình hình kinh doanh trong 5 năm vừa qua ( 2006- 2010) 32
  2.1.7. Khái quát về lao động tại công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Thái Dương 36
  2.1.7. Các yếu tố khác 41
  2.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thái Dương 42
  2.2.1 Khái quát về công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty CPĐT &PT Thái Dương 42
  2.2.2. Nhu cầu và mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực của công ty CPĐT & PT Thái Dương 44
  2.2.3. Chương trình đào tạo. 47
  2.2.4. Đối tượng đào tạo, yêu cầu với đối tượng đào tạo. 51
  2.2.5. Phương pháp đào tạo. 51
  2.2.6. Kinh phí đào tạo. 53
  2.2.7. Kết quả đào tạo. 54
  2.2.8. Đánh giá sau đào tạo 55
  2.2.9. Sử dụng lao động sau đào tạo. 57

  CHƯƠNG III 58
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÁI DƯƠNG 58
  3.1. Đánh giá chung về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Thái Dương. 58
  3.1.1. Những ưu điểm trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty CPĐT & PT Thái Dương 58
  3.1.2 Những hạn chế trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty CPĐT & PT Thái Dương 59
  3.1.3 Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác đào tạo và phát triển nhân lực 60
  3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty. 61
  3.2.1 Giải pháp tổng quát 61
  3.2.2 Giải pháp cụ thể 62
  3.2.3. Một số giải pháp khác 66
  KẾT LUẬN 70
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

  LỜI MỞ ĐẦU
  Thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội nước ta thời gian qua đã cho thấy, trong nền kinh tế thị trường luụn cú sự cạnh tranh thì công tác quản lý nguồn nhân lực trong mỗi tổ chức đó cú một vị trí rất quan trọng, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của tổ chức đó. Trước đây sự cạnh tranh giữa các tổ chức sản xuất kinh doanh, thậm chí cả giữa các quốc gia, ban đầu chỉ là cạnh tranh về quy mô vốn sau đó chuyển sang yếu tố công nghệ. Hiện nay, với xu thế khu vực hoá toàn cầu hoỏ thỡ sự cạnh tranh gay gắt nhất, mang tính chiến lược giữa các quốc gia là cạnh tranh về yếu tố con người.
  Ngày nay, nguồn nhân lực đã thực sự trở thành thứ tài sản quý giá nhất, là chỡa khoỏ dẫn đến thành công của mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiờp. Để quản lý và sử dụng nguồn nhân lực một cách có hiệu quả, các nhà quản lý phải giải quyết tốt được các vấn đề trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện có trong tổ chức của mình. Từ đó sẽ giúp doanh nghiệp có những bước tiến lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

  Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Thái Dương là đơn vị sản xuất có trang thiết bị đầy đủ, công nghệ luôn luôn thay đổi phù hợp với yêu cầu khách hàng. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong những năm gần đây đã có nhiều tiến bộ nhưng hiệu quả vẫn còn nhiều hạn chế. Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở công ty vẫn luôn là vấn đề được chú trọng và quan tâm. Vậy lý do tại sao có sự hạn chế đó? Và giải pháp như thế nào hữu hiệu nhất?
  Chính vì tầm quan trọng của vấn đề nói trên và một phần vì mối quan tâm của riêng cá nhân em, em đã quyết định chọn đề tài “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần đầu tư & phát triển Thái Dương’' làm luận văn tốt nghiệp của mình.
  Bố cục của đề tài được chia làm 3 chương:
  Chương I : Một số vấn đề chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
  Chương II: Thực trạng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Thái Dương.
  Chương III: Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Thái Dương.
  Qua thời gian thực tập tại công ty em đã có một thời gian thực tế quý báu, được tiếp xúc với một môi trường làm việc năng động. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của cỏc cụ, chú, anh chị trong Công ty CPĐT & PT Thái Dương đã giúp đỡ em trong thời gian thực tập.

  Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS. TS Phan Huy Đường, người đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành luận văn này.
  Với nhận thức và khả năng còn hạn chế, luận văn này của em không tránh khỏi có những thiếu sót. Kính mong các thầy cô giỏo giỳp em sửa chữa, bổ sung những thiếu sót đó để nội dung luận văn được hoàn thiện hơn.

  Em xin chân thành cảm ơn !
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. 01-10-2013, 11:54 AM

Find us on Google+